ÚSŽZ organizuje pre krajanov zájazd do Zalaváru

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje krajanom, ktorí sú v týchto dňoch na Slovensku a majú záujem zúčastniť sa v sobotu 22. júna 2013 na slávnostnom akte odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda v obci Zalavár (Maďarsko), že sa môžu v prípade záujmu prihlásiť na jednodňový zájazd do Zalaváru.

Predbežný odchod z Bratislavy je o 7.00 h spred Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Radlinského 13, Bratislava), návrat späť do Bratislavy je plánovaný na 18.00 h.

V prípade záujmu sa kontaktujte na:

bozena.malikova@uszz.gov.sk         00421 /2/ 572 005 28

ludovit.pomichal@uszz.gov.sk         00421 /2/ 572 005 30