ÚSŽZ podporil projekt Slovenského domu v Prahe

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podpísal so Slovensko-českým klubom v stredu 29. mája 2013 Zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt Rekonštrukcia priestorov Slovenského domu v Prahe. Ide o projekt, o ktorý sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dlhodobo zaujímal. V minulosti opakovane vyzýval krajanov v Českej republike k tomu, aby získali a vybavili priestory, v ktorých by mohli rozvíjať svoju činnosť krajania a krajanské organizácie z celej Českej republiky.

Dotačná zmluva zaväzuje prijímateľa – Slovensko-český klub v Prahe, aby po ukončení rekonštrukcie Slovenský dom v Prahe slúžil ako stredisko zamerané na podporu národného povedomia, kultúrnej identity, ako aj kultúrneho života Slovákov žijúcich v Českej republike. V zmluve je tiež jednoznačne ustanovené, že Slovenský dom v Prahe bude slúžiť tomuto účelu minimálne 15 rokov, pričom jeho priestory budú na vyššie uvedený účel poskytované všetkým registrovaným subjektom, ktoré reprezentujú slovenskú krajanskú komunitu v Českej republike, a to iba za cenu prevádzkových a režijných nákladov. V opačnom prípade je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oprávnený od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie celej sumy poskytnutej dotácie.

Zmluvná základňa spojená s týmto projektom bola pripravená veľmi komplexne a zodpovedne. Na maximálnej úrovni garantuje, že dotácia bude použitá na dosiahnutie uvedeného účelu až po tom, keď bude rekonštrukcia priestorov Slovenského domu v Prahe ukončená a budú predložené príslušné dokumenty.