ÚSŽZ pozýva folkloristov k tvorbe Krajanskej nedele 2014 v Detve

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v roku 2014 v poradí už 41. Krajanskú nedeľu na 49. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Termín Krajanskej nedele je naplánovaný na 13. 7. 2014. V roku 2014 chceme vytvoriť zaujímavý program, tematicky zameraný na zvyky a tradície predsvadobného, svadobného i posvadobného času, ktoré sa uchovali v krajanských komunitách po celom svete. Plánovaný pracovný názov programu je „Krajanská svadba“.

ÚSŽZ preto pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny k zapojeniu sa do prípravy tohto programu na 49. FSP v Detve. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom súboru, skupiny (tancom, zvykom, spevom, hudbou) zameraným na niektorý zo zvykov v týchto obdobiach:

Predsvadobné obdobie

 1. zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa (priezvedy, pytačky)
 2. uzavretie dohody o svadbe (zásnuby)
 3. zverejnenie svadby (ohlášky)
 4. pozývanie na svadbu
 5. predvečer svadby (dievocká rozlúčka a mládenecká rozlúčka)

Svadba

 1. príchod ženícha po nevestu
 2. odchod na sobáš (odobierka)
 3. cesta na sobáš a späť v svadobnom sprievode
 4. sobáš
 5. príchod zo sobáša
 6. svadobná hostina a svadobná zábava
 7. odchod mladuchy z rodičovského domu spojený s rozlúčkou s domom, rodičmi, rodinou
 8. príchod mladuchy do domu ženícha s množstvom obyčajov
 9. skladanie venca nevesty
 10. čepčenie
 11. tanec nevesty
 12. delenie svadobného koláča
 13. ukladanie mladého páru na lôžko (svadobná noc)

Posvadobné obdobie

 1. posvadobná hostina
 2. zábava, hry
 3. obradná očista

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút (ďalšie vstupy sú pre všetkých účinkujúcich spoločné). Každý kolektív môže do programu pripraviť a ponúknuť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku. 

Odporúčanie:

Krajanské folklórne súbory a skupiny, ktoré prejavia záujem účinkovať v programe „Krajanská svadba“ sa môžu uchádzať o dotáciu do 30.11.2013.

 

Kontakt v prípade otázok spojených s projektom Krajanskej nedele: 

Božena Malíková

koordinátorka kultúrnych podujatí

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 28

mail: bozena.malikova@uszz.gov.sk