ÚSŽZ pozýva na 54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve: 46. KRAJANSKÚ NEDEĽU a 6. KRAJANSKÝ DVOR

Poľana, Detva, folkloristika, krajania. Krajanská nedeľa. Stručne, jasne, veľavravne. Raz im dajú letopisci, zaznamenávajúci a dokumentujúci históriu slovenskej folkloristiky prívlastok pionierov, možno prvolezcov. Ak ale prehliadka odkazu hrdosti, kultivovanosti, mravnosti i írečitej estetickosti odetej do vlastenecko-emotívneho koloritu, akou sa slávnosti v Detve pýšia, má nadobudnúť pomyselný Gerlach tradície ľudovej tvorby ako nedeliteľnej súčasti fenoménu našej národnej kultúry, potom pevcom slova oduševnený pohľad z Poľany dneška optimisticky povzbudzuje. Aj prítomnosťou Krajanskej nedele, ktorá si v kontexte programovej dramaturgie Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve vydobyla svoje pevné miesto aj spontánnu obľubu pred 45 rokmi! V tomto roku ukrojí Krajanská nedeľa, ktorá sa uskutoční v programe 54. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v nedeľu 14. júla, už svoj 46. diel folkloristického kumštu Slovákov žijúcich v zahraničí. Trojdňovému dianiu pod Poľanou v zvykoslovnej a gurmánskej pestrosti dodá pohodu poznania, hojnosti, veselia a najmä inšpirácií receptov tradičných jedál, umeleckej a remeselnej zručnosti Slovákov žijúcich v zahraničí 6. ročník Krajanského dvora od piatku do nedele 12.-14. júla 2019. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý organizátorsky spoločne s Mestom Detva prezentáciu našich krajanov pripravuje, všetkých návštevníkov v areáli slávností pod Poľanou v mene našich krajanov úprimne na tieto zážitky pozýva!

Vráťme sa niekoľkými myšlienkami k tradícii Krajanskej nedele, ktorá sa stala v Detve vskutku jedným z neodmysliteľných vrcholov slávností.

Väčšmi ako prozreteľným možno s odstupom už viac ako štyroch desaťročí pomenovať zástoj organizátorov, ktorí už v roku 1974, teda v čase, keď napriek vrúcnosťou vzťahu k domovine preniknutí Slováci v zahraničí s rôznou mierou odolnosti, aj v závislosti od ich statusu a miesta života vo svete, museli čeliť predpojatosti ideologických „izmov“, rozhodli sa prejaviť duchom slovenskosti v jeho prirodzenej a spontánnej podobe. V súznení slovenskej veci, ktorú v sebe geneticky nosíme, lahodne včlenili do kroku a rytmu vtedajšieho i ďalších inšpiratívnych ročníkov festivalu dnes už neodmysliteľnú Krajanskú nedeľu.

Slováci v zahraničí, najmä však folklórne súbory, vkladajúce svoje srdce i um, neraz doslova na skromnom kolene s láskou vyšívajúce podoby ich dedovizne nostalgiou nití do krojov, v snahe aspoň o pár piadí v rytme naštudovaných tancov a spevov priblížiť sa k vysnenému kumštu lúčničiarov či sľukárov, im za to úprimne ďakujú a túto ich permanentne vystretú ruku s pokorou oceňujú.

I preto dnes, keď si pripomíname 45 rokov neprerušeného umeleckého prínosu folklórnych súborov zo slovenského zahraničia v podobe Krajanskej nedele, sa patrí v kraji,  poznačenom pozitívne bezprostredným „holopupkárstvom“, zaželať organizátorom festivalu, najmä však účinkujúcim folkloristom vrátane súborov Slovákov žijúcich v zahraničí, aby im ešte aspoň na ďalších 45 rokov vytrvala motivácia. Nech ich naďalej pobáda a utužuje majstrovstvo, túžba k perfekcionizmu a najmä odhodlanie s objavnosťou nám, Slovákom vlastnou, rozvíjať zvykoslovie, tradície, hudbu, spev a tanec v ich nekonformnej a ušľachtilej podobe nepodliehajúcej komerčnosti času.

Iba tak a práve preto sa fenomén folkloristiky stane neoddeliteľnou súčasťou nášho duchovného dedičstva. Kým bude znieť slovenská reč v piesni a emotívnosť nášho národa v tanci, kdekoľvek by primáš kývol hlavou do rytmu, ovlaží nás presvedčenie, že ďalšie generácie Slovákov, vrátane našich krajanov na všetkých kontinentoch, si jeden z najcennejších fundamentov slovenskosti nielen ocenia, ale srdcom, dušou i telom osvoja. Ako jeden z prirodzene uchopiteľných a zrozumiteľných kánonov svedomia, ktoré formujú a zušľachťujú naše národné sebauvedomovanie sa, kultúrnu identitu a emotívnu potrebnosť prejavov našej spolupatričnosti a súdržnosti.

ĽUDO POMICHAL

 

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI:

V DŇOCH 12.-14. JÚLA 2019 SA USKUTOČNIA

54. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

POD POĽANOU V DETVE

 

Už teraz všetkých pozývame na programy

prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí

46. KRAJANSKÚ NEDEĽU A 6. KRAJANSKÝ DVOR!

(Informácie o prípravách a účasti krajanských folklórnych súborov na hlavnej scéne amfiteátra, ako aj o tom, čo všetko ponúkne v tomto roku gurmánsko-kultúrny Krajanský dvor, priebežne informujeme na webe ÚSŽZ, ako aj na portáli Slovenské zahraničie.)

 

KRAJANSKÁ NEDEĽA V DETVE

NA  FACEBOOKU

https://www.facebook.com/krajaniaDetva/
 

(fotografie, videá, plagáty a ďalšie informácie z Krajanskej nedele na Podpolianskych slávnostiach v Detve od roku 2013)

"Folkloristickú stránku" na facebooku uviedol do života VLASTIMIL FABIŠÍK, dramaturg a režisér vystúpení krajanských súborov a sólistov v programe Krajanská nedeľa na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

 

Foto: ĽUDO POMICHAL

            Krajanská nedeľa v Detve 2016