ÚSŽZ rokoval o spolupráci s Maticou slovenskou

Vzájomná dohoda o spolupráci, spoločný postup oboch inštitúcií pri zabezpečení jubilejných osláv spätých s príchodom sv. Cyrila a Metoda v roku 2013 na Slovensku, ako aj diskusia ohľadne Pamätníka a Múzea slovenského vysťahovalectva boli hlavnými témami rokovania na dnešnom stretnutí predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka s predsedom Matice Slovenskej (MS) Mariána Tkáča v Bratislave.

Dohoda o spolupráci medzi obomi inštitúciami bola podpísaná už v roku 2006, ale doteraz nebola naplnená. Na túto dohodu by mala nadväzovať nová akčná zmluva, ktorú pripravia experti oboch strán a bude odrážať aktuálnu situáciu. ÚSŽZ a MS by podľa predbežných návrhov mohli spolupracovať najmä v oblasti kultúry, ale aj médií, napríklad pri tvorbe časopisu Slovensko alebo elektronického portálu a postupovať spoločne v snahe o zavedenie vysielania televízie do zahraničia. Dôležitým bodom je spolupráca pri záchrane a uchovávaní kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zástupcovia oboch inštitúcií sa zhodli na tom, že pri organizovaní a podieľaní sa na jubilejných oslavách príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensku v roku 2013 by nebolo vhodné trieštiť aktivity ako ÚSŽZ, tak aj MS, ale je potrebné postupovať spoločne s cieľom usporiadať tieto oslavy spolu s jubilejnými oslavami vzniku Slovenskej republiky pod záštitou najvyšších predstaviteľov štátu.

Pri otázke Pamätníka a Múzea slovenského vysťahovalectva majú obe strany záujem na spoločnom postupe, pričom sa v prípade múzea zhodli na riešení, že najvhodnejším spôsobom je jeho zriadenie a fungovanie pod gesciou Slovenského národného múzea.