ÚSŽZ rozvíja efektívne formy spolupráce s ECAV

Dňa 5. apríla 2011 sa uskutočnilo na pôde Generálneho biskupského úradu (GBÚ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetráka s generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku M. Klátikom. Rokovania sa zúčastnili aj poverený riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) M. Štrbka a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca, výmena informácií a koordinácia aktivít smerom k slovenským evanjelickým a. v. zborom v zahraničí. Prítomní našli množstvo spoločných tém a výziev do budúcnosti. Zároveň sa dohodli na intenzívnejšej spolupráci a hľadaní efektívnych a systémových riešení foriem pomoci slovenským evanjelickým zborom a. v. v zahraničí.

Jednou z príležitostí na spoluprácu bude aj medzinárodné stretnutie kresťanov organizované Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku v roku 2012, ktoré bude venované práve Slovákom žijúcim v zahraničí.
 

Share
|