ÚSŽZ sa dištancuje od anonymného emailu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa dištancuje od emailového listu s názvom ŠIKANOVANIE NA ÚRADE- PROSBA O POMOC, ktorý v týchto dňoch preposiela neznámy pisateľ na adresy viacerých inštitúcií a krajanských spolkov a ktorý je podpísaný ako Augustín Lang (t. č. zamestnanec ÚSŽZ).

Neznámy autor listu zneužil nielen meno Augustína Langa, ale aj ostatných zamestnancov úradu. Vyzýva totiž adresátov, aby si skutočnosti uverejnené v liste overili u týchto zamestnancov. Na zamestnaneckom aktíve s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom sa ani jeden z prítomných zamestnancov úradu neprihlásil k autorstvu tohto listu a takisto ani jeden zo zamestnancov nepotvrdil praktiky, ktoré popisuje list.

ÚSŽZ považuje tento anonymný list za znôšku lží a klamstiev a takisto za hrubú urážku zamestnancov úradu.