ÚSŽZ zabezpečil výučbové programy pre školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

V rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti vzdelávania krajanov zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) 94 výučbových programov pre školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Výučbové programy boli  prostredníctvom mimoriadnej dotácie  udelené 15 školám v zahraničí, v ktorých sa uskutočňuje v rôznych formách vyučovanie slovenského jazyka.

Jedná sa o  výučbové programy zamerané predovšetkým na slovenský jazyk, slovné druhy, pravopisné cvičenia a diktáty, Slovenskú republiku a jej kraje a pod. Uvedené výučbové programy boli jednotlivým školám zaslané spolu s  inštrukciami a podmienkami ich aplikácie a užívania.

ÚSŽZ je presvedčený, že výučbové programy budú pre všetky deti, ktoré sa vzdelávajú v slovenčine, resp. majú hodiny slovenčiny, užitočné a že prispejú k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti a úrovne slovenského jazyka, ako aj k upevneniu slovenského národného povedomia našich krajanov v zahraničí.

ÚSŽZ ocení informácie, nakoľko sa predmetné výučbové programy v školách osvedčili, či sú nápomocné pri skvalitňovaní výučby na jednotlivých  školách, či po technickej stránke sú ľahko použiteľné a aplikovateľné a ako ich prijímajú a používajú predovšetkým naše slovenské deti.