Úvodný deň 57. SNS v Báčskom Petrovci obstarali slávnostné i pracovné udalosti. Ján Varšo prevzal poctu pre ÚSŽZ: Cenu NRSNM za rok 2018

V rámci úvodného dňa 57. Slovenských národných slávností sa v sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci  konalo v piatok 10. augusta slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM).  Ako vo  svojej reportáži uvádza Juraj Bartoš, redaktor  HLASU ĽUDU, týždenníka Slovákov v Srbsku, NRSNM má za sebou  pätnásť rokov činnosti.  Avšak skutočnosť, že tretina, ak nie i polovica stoličiek bola neobsadená, nie málo navráva nielen o vzájomných vzťahoch jej členstva, ale aj o vzťahu širšieho spoločenstva. V takomto ovzduší predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová udelila uznania zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom, ktorí pôsobia v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Na slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý prevzal v mene ÚSŽZ jedno z ocenení NRSNM.

Prítomných účastníkov zasadnutia a hostí privítala riaditeľka Gymnázia J. Kollára Anna Medveďová. Zmieňujúc sa o NRSNM, ktorej štvrtú zostavu budú Slováci v Srbsku voliť o dva-tri mesiace, o. i. podčiarkla: „Národnostná rada za týchto 15 rokov určite mnoho toho povedala, mnoho toho urobila, aby sme svoju minulosť nezavreli, nezapreli, ale aby sme boli úspešní a prospešní, ako slovenská menšina.“

Plakety a Ceny NRSNM

Prv, než udelila plakety a Ceny NRSNM (sošky a diplomy), predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová sa zmienila, že ide „o veľmi peknú, šľachetnú udalosť a poslanie Národnostnej rady.“ Dodala, že na základe pravidiel a kritérií nositeľov vzácnych uznaní ocenila osobitná komisia.

Plakety NRSNM na rok 2018 sa dostali do rúk Željkovi Čapeľovi z Dobanoviec za prínos v oblasti kultúry, Svetlane Vojnićovej Feldyovej zo Starej Pazovy za publikáciu Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku slovom a obrazom.  Udelené boli aj štyri Ceny NRSNM na rok 2018: dve kolektívom a dve jednotlivcom. Za Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov cenu prevzala aktuálna riaditeľka Anna Chrťanová Leskovcová.

Cenu za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku NRSNM udelila in memoriam nedávno zosnulému redaktorovi týždenníka Hlas ľudu, členovi výboru pre informovanie NRSNM, Otovi Filipovi. Ocenenie prevzala jeho manželka Mária Filipová, tajomníčka redakcie Hlasu ľudu. Rovnaká Cena sa dostala aj Ružene Červenskej zo Starej Pazovy, petrovskej rodáčke, ktorá sa v tomto roku dožíva životného jubilea (80 rokov) a 60 rokov práce na kultúrnom poli.

Štvrtým laureátom Ceny NRSNM na rok 2018 je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v mene ktorého ju prevzal jeho predseda Ján Varšo. Ján Varšo predsedníčke NRSNM odovzdal kyticu za spoluprácu. Zároveň adresoval prianie budúcej Národnostnej rade „aby nebúrala, čo bolo postavené, ale aby kontinuálne prispievala k posilňovaniu národnostného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Srbsku.“

Hostia zahraniční i domáci

Počas udelenia uznaní NRSNM zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom, ako informuje J. Bartoš, absentovala väčšina členov „parlamentu“ Slovákov žijúcich v Srbsku a veruže aj hlavy inštitúcií, od ktorých by sa prítomnosť na podujatí takého rázu vari predsa len mohla očakávať. Už aj preto, že NRSNM vyhlásila SNS za úradný sviatok slovenskej národnostnej menšiny

Tak, či onak  situáciu svojou prítomnosťou „zachránili“ vzácni hostia z cudzozemska: Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Michal Hrušík z Veľvyslanectva slovenskej republiky v Srbsku, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a materskej školy v Békešskej Čabe v Maďarsku, Pavol Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenska, Milan Spišák, riaditeľ Spišského divadla, Bohdan Kraus, člen Výboru a hospodár Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prahe, Zlatica Gažová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante, Ingrid Slaninková, redaktorka RSI RTVS v Bratislave.

Z domácich osobností moderátorka Viera Babiaková privítala predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku, prítomná bola aj Jarmila Hodoličová, riaditeľka Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.  Umelecký tón slávnostnej schôdzi NRSNM vdýchli nadšenými výkonmi traja mladí hudobníci z Báčskeho Petrovca. Hrou na klavíri sa predstavili Martin Červený z Kulpínu a Iveta KováčováMarína Cerovská za hru na husliach.

V závere programu Pavol Hlásnik odovzdal predsedníčke NRSNM Anne Tomanovej Makanovej dar k jubileu najvyššej inštitúcie Slovákov žijúcich v Srbsku.

 

Delegácie partnerských miest na SNS

Ako je to už tradíciou, predseda Báčskopetrovskej obce v otvárací deň Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v piatok 10. augusta napoludnie prijal priateľské partnerské delegácie pri príležitosti SNS 2018.  Do Petrovca zavítali predstavitelia z partnerských miest: Nitra, Stará Ľubovňa, Martin, Ružomberok zo Slovenska, Nadlak z Rumunska, Babušnica zo Srbska, Kirchheim unter Teck z Nemecka a hostia z Česka. O udalosti informuje na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU (www.hl.rs) redaktorka Katarína Gažová.

Vzácnych hostí vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec privítal predseda obce Srđan Simić. Okrem spomenutých delegácií partnerských miest, sa na stretnutí  zúčastnili aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Barbora Galovićová, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku.  Po príhovore predsedu obce moderátorka programu Anna Speváková vyzvala hostí, aby sa prihovorili.

Ako prvý sa ujal slova Ján Varšo. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí medziiným poukázal aj na vysťahovanie tunajších Slovákov na Slovensko, a to hlavne z ekonomických dôvodov. Z každej partnerskej delegácie následne prehovorili vedúci delegácie a popriali úspech tohtoročným 57. SNS v Petrovci, kde sa aj vzácni hostia partnerských miest už cítia ako doma.

K hosťom sa úctivými slovami plnými uznania prihovoril Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku. Záverečnú bodku za podnetným stretnutím dala Barbora Pavlovičová, predstaviteľka delegácie Miss folklór zo Slovenska.

 

ZDROJ: HLAS ĽUDU / www.hl.rs , www.kulpin.net

JURAJ BARTOŠ, KATARÍNA GAŽOVÁ

Foto:  www.kulpin.net a autori