Už aj USA majú zastúpenie v poradnom zbore predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Novou členkou zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka sa stala Katarína Tomková, ktorá už viac ako 8 rokov žije a pôsobí v New Yorku.

K. Tomková pochádza zo Starej Ľubovne. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dlhoročnému štúdiu angličtiny strávila veľa času cestovaním a spoznávaním USA.
Po skončení štúdia pôsobila v Centrálnej prekladateľskej jednotke Úradu vlády Slovenskej republiky a v prístupovom období Slovenska do Európske únie sa podieľala sa na príprave prekladov európskej legislatívy. 

V roku 2003 sa mesto New York stalo jej novým domovom. Naďalej sa venovala prekladaniu a na Newyorskej univerzite – NYU School of Continuing and Professional Studies – si dopĺňala vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov a projektového manažmentu.

Život v novej krajine so sebou prináša veľa výziev, s ktorými sa prisťahovalci musia popasovať. Asimilácia v novom prostredí, iná mentalita a kultúra, nový systém práce i štúdia a často i neznalosť jazyka spôsobujú nemalé problémy. Keďže je slovenská komunita roztrúsená a málo organizovaná, pomoc od krajanov je skôr zriedkavá. Preto sa Katarína rozhodla využiť poznatky z ciest po USA i bohatú sieť kontaktov a v novej funkcii členky zboru poradcov M. Vetráka pôsobiť nielen v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj Slovenskej republiky.

Ako nová členka zboru poradcov predsedu ÚSŽZ by sa K. Tomková mala venovať najmä rozvoju cestovného ruchu v oblastiach, kde žijú Slováci v zahraničí, čo by malo byť aj jednou z tém, ktorej sa chce venovať ÚSŽZ prostredníctvom nového portálu od roku 2012. Popritom má K. Tomková záujem vytvoriť komunitný portál pre Slovákov v USA, ktorý bude mať informačný i spoločenský charakter a prepojí nielen tých, ktorí v USA žijú alebo študujú, ale aj tých, ktorí sa tam vyberú na dovolenku. Tento projekt je momentálne v prípravnej fáze a naplno by mal začať fungovať až v budúcom roku.