V Báčskom Petrovci tvorivo o médiách novej generácie

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku počas rozšíreného víkendu 30. októbra – 1. novembra 2015 v Báčskom Petrovci organizoval seminár pre novinárov.  Išlo o podnetné tvorivo-diskusné a vzdelávacie stretnutie s názvom Médiá novej generácie – prvé kolo kurzu pre budúcich video novinárov, ktorého autorkou a koordinátorkou je Svetlana Surová, redaktorka Rádia Televízie Vojvodina a predsedníčka Komisie pre web Výboru pre informovanie NRSNM.

Frekventantmi tvorivého stretnutia boli sedemnásti záujemcovia o tento druh dynamického novinárstva, ktoré sa každým dňom čoraz viac dostáva do nášho každodenného informovania verejnosti. Sú to stredoškoláci, študenti i skončení vysokoškoláci zo všetkých regiónov Vojvodiny, ale i študenti a absolventi mediálnych štúdií zo Srbskej republiky na Slovensku.

V piatok, sobotu i nedeľu, v záverečný deň, seminaristi nepočúvali len prednášky, ale aj prakticky pracovali v teréne. Výsledkom ich snahy bolo vytvorenie vlastných video príspevkov a ich prezentácia v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Prednášateľmi, okrem lektorky zo Slovenska Jany Pazderovej, doktorandky Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, boli o. i. aj televízna redaktorka Annamária Boldocká-Grbićová, kameraman Jozef Maďar a strihač Boris Havran.

Počas vyvrcholenia trojdňového podujatia v nedeľu na poludnie frekventantov seminára organizátori poctili absolventskými certifikátmi na slávnostnom ukončení seminára, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

JAROSLAV ČIEP – Hlas ľudu

Foto: autor

 

Na titulnej fotografii:

O masmediálnej gramotnosti v úvode seminára hovorila doktorandka Jana Pazderová z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.