V Békešskej Čabe chystajú Slováci Dolnozemský jarmok!

Dolnozemci sa už pred rokmi dohodli na každoročnom organizovaní Dolnozemského jarmoku, pričom zakaždým prichádza k rotácii usporiadateľa a miesta podujatia. Keďže teraz sú na rade Slováci v Békešskej Čabe, v tom najlepšom úmysle všetkých „jarmočníkov” na Dolnej zemi oslovuje aj cez médiá Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Michal Lászik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a Hajnalka Krajcsovicsová, konateľka tejto organizácie.

Obaja týmto oznamujú, že Dolnozemský jarmok 2015 sa koná v Békešskej Čabe v dňoch 11.-13.septembra na uzavretej ulici pri Dome slovenskej kultúry a vo dvore. Prezentácia  sa koná 11. septembra popoludní (bez gastronómie) a 12. septembra  po celý deň, pričom v rozmanitej ponuke – od javiskového vystúpenia, cez remeselnícke stany až po gastronómiu. Organizátori pozývajú jednotlivé komunity Slovákov na jarmok v počte 20 osôb. Pre riadne prihlásených účastníkov zabezpečia ubytovanie v kolégiu na dve noci, ako aj hlavné stravovanie.

Organizátori zároveň žiadajú záujemcov, aby do 25. júla 2015 naznačili v  tabuľke prílohy, čím by chceli prezentovať svoju komunitu a aké technické požiadavky by potrebovali.

 

PRIHLÁŠKA NA DOLNOZEMSKÝ JARMOK