V Békešskej Čabe predstavili hneď dve kalendárne krajanské ročenky

V Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v stredu 7. marca 2018 predstavili dve nové ročenky. Jednou z nich je tradičný Čabiansky kalendár, ktorého 56. alebo od znovu vydania 28. ročník, sa dostal pred čitateľskú obec. V útlej knižke listoval skôr než ktorýkoľvek z čitateľov vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Anton Paulik.

Druhou prezentovanou ročenkou je Slovenský svetový kalendár, ktorého druhý ročník predstavil šéfredaktor Vladimír Valentík zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci v Srbsku. Stretnutie moderovala riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe Hajnalka Krajcsovicsová. Nesmierne srdečné stretnutie využili prítomní na aj na priateľské rozhovory.

 

X                           X                        X

 

Slováci na celej slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku, najmä však Čabänia, prežívajú vzácny výročný rok. Prostredie, ktoré si v histórii vyslúžilo oprávnený prívlastok "matka slovenských miest" v dolnozemskom priestranstve, sa v júli, avšak aj v ďalších mesiacoch plynúceho roku 2018, odeje do slávnostného šatu skvostnej pripomienky – 300. výročia znovuosídlenia mesta Slovákmi.

Príbeh Békešskej Čaby je dodnes historicko-politickým, sociálno- spoločenským, ale aj kultúrno-duchovným a emotívnym odkazom všetkých slovenských predkov našich tunajších krajanov. Význam svojho rodiska ošperkovaného mnohými kľúčovými udalosťami, najmä však osobnosťami, ktoré prispeli k rozmachu a udržaniu slovenskosti  v Uhorsku i Maďarsku z aspektu vzdelanosti, duchovnosti, kultúry i hospodárskeho života v prostredí neúprosnej maďarizácie a permanentnej asimilácie, aktuálne prezentujú práve aj v tradičnej ročenke – Čabianskom kalendári na rok 2018.

Vydanie ročeniek Čabiansky kalendár na rok 2018 a Slovenského svetového kalendára na rok 2018 podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

FOTO: ERIKA TRENKOVÁ, Ľudové noviny, www.luno.hu