V Budapešti chce V. Skalský potrestať Slovákov, ktorí na jeho nedostatky vo vyúčtovaniach dotácií upozornili

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa dištancuje od posledných aktivít predsedu občianskeho združenia s názvom Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimíra Skalského, ktorý zvoláva na 15. októbra 2011 mimoriadne valné zhromaždenie do Budapešti.

Hlavným bodom programu je exemplárne potrestanie tých Slovákov žijúcich v zahraničí, prevažne zo západnej Európy, ktorí upozorňovali na netransparentné financovanie SZSZ a s tým spojené nekalé praktiky predsedu občianskeho združenia od roku 2006, čo naznačili nielen správy finančnej kontroly Úradu vlády SR č. 3/2009 a 3/2011, ale definitívne potvrdila aj správa tejto kontroly č. 5/2011.

V. Skalský si navyše za miesto potrestania svojich kritikov z radov zahraničných Slovákov vybral symbolicky Budapešť, o národnostnej politike ktorej sa v minulosti verejne vyjadril, že je voči slovenskej menšine žijúcej v Maďarsku ukážková, čím pobúril celé slovenské zahraničie a najmä Slovákov žijúcich v Maďarsku. Pomocnú ruku pri konečnom zúčtovaní s vnútornou opozíciou v SZSZ mu podal paradoxne predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, ktorému za služby Maďarskej republike udelili vysoké štátne vyznamenanie Rad dôstojníckeho kríža Maďarskej republiky.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák považuje za absurdné vylučovať z občianskeho združenia osoby, ktoré už nie sú jeho členmi, keďže z neho na protest voči nedemokratickým praktikám V. Skalského sami iniciatívne vystúpili. Predseda tohto občianskeho združenia na likvidáciu svojich kritikov navyše žiadal aj financie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚSŽZ, medzirezortná dotačná komisia ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ však odmietla požadovaných 17 600 eur na takéto aktivity schváliť. M. Vetrák sa v tejto súvislosti nazdáva, že posledné aktivity V. Skalského poukazujú na jeho skreslené predstavy o tom, aké aktivity by mali byť hradené z daní slovenských daňových poplatníkov.