V Budapešti prezentovali KOR/RIDOR , nový slovensko-maďarský dvojjazyčný historický časopis

V priestoroch veľkej sály Slovenského inštitútu v Budapešti sa v utorok 6. mája 2014 uskutočnila prezentácia nového slovensko-maďarského dvojjazyčného historického časopisu pod názvom KOR/RIDOR. Časopis, ktorý spolutvoria slovenskí a maďarskí historici, vznikol v spolupráci Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VU CSSM), Historického ústavu SAV (HÚ), ako aj za podpory Centra spoločenských vied Maďarskej akadémie vied (CSV MAV), či slovenského Fórum Inštitútu

Štvrťročné periodikum má predstavovať popri Slovensko-maďarskej zmiešanej komisii historikov jedinečnú platformu na pravidelnú vzájomnú odbornú interakciu národných historiografií a zároveň priestor pre najnovšie diela, štúdie a poznatky slovenských a maďarských historikov, respektíve iných odborníkov. Časopis, ktorého názov je odvodený od pomyselného spoločného koridoru slovenských a maďarských dejín bude vychádzať štyrikrát za rok, pričom nepárne čísla budú v maďarskom jazyku a párne čísla naopak v jazyku slovenskom. Súčasťou jednotlivých čísiel časopisu sú pravidelné rubriky, v rámci ktorých sa predstavujú maďarskej, respektíve slovenskej odbornej verejnosti osobné profily historikov zo Slovenska, alebo Maďarska, ako aj recenzie, či kritiky aktuálnych štúdií a monografií.

Ročník 2014 časopisu ako aj celý projekt KOR/RIDOR na pôde Slovenského inštitútu predstavil predseda CSSM Ján Fuzik, ktorý vyzdvihol, že projekt má aj napriek náročnému štartu, predovšetkým vzhľadom na financovanie, šancu byť unikátnym priestorom na odborný dialóg medzi slovenskými a maďarskými historikmi. Generálny riaditeľ CSV MAV Pál Fodor doplnil, že nový časopis predstavuje do istej miery základ na lepšie spoznanie slovenských a maďarských pozícií pri bádaní spoločných dejín, pričom je pozitívne, že editori časopisu sa nevyhýbajú ani pálčivým témam ako asimilácia, dvojaká identita, či historická naratíva alebo historická pamäť.

Jednotlivé čísla aktuálneho ročníka predstavil odborný pracovník Historického ústavu MAV László Szarka, ktorý zhrnul, že odborná diskusia, ako aj vzájomná konštruktívna kritika predstavuje jedinečný spôsob ako sa posunúť bližšie k akceptovaniu a pochopeniu slovenských a maďarských pozícií pri bádaní uhorských, maďarských alebo československých, či aj slovenských dejín.

Editori časopisu József Demmel (VUSM CSSM) a Tünde Lengyelová (HÚ SAV) doplnili, že platforma KOR/RIDORU predstavuje spôsob ako zahrnúť obe národné historiografie nielen do vzájomnej diskusie, ale spoznať takmer v reálnom čase výsledky najnovších bádaní slovenskej a maďarskej historickej vedy.

Prezentáciu publikácie, ktorej sa zúčastnilo až 80-členné publikum, najmä predstavitelia odbornej verejnosti (členovia MAV, univerzity ELTE, PP KE, atď.) moderátorsky viedol pracovník HÚ MAV Csaba Katona. Ohlasy na podujatie boli zaznamenané v mnohých maďarských médiách, medzi inými v denníku Magyar Nemzet, či na internetovom portáli HVG.  O prezentácii nového slovensko-maďarského dvojjazyčného historického časopisu KOR/RIDOR informoval aj Gregor Martin Papuček, spravodajca RTVS v Budapešti, na Rádiu Slovensko.

 

Vydanie prvého ročníka časopisu KOR/RIDOR finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

a Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska. 

 

KOR/RIDOR na internete:  http://kor-ridor.eu/

ZDROJ: Slovenský inštitút v Budapešti