V chorvátskych Lipovľanoch súzvuk menšín v znamení slovenského partnerstva

Slovenská republika bola partnerskou krajinou 25. ročníka prestížneho krajanského podujatia Lipovľanských stretnutí 2014 – „Lipovljanski susreti 2014“. Slovensko sa stalo v histórii podujatia, ktoré siaha až do dejín bývalej Juhoslávie, prvým oficiálnym partnerom  najväčšieho podujatia národnostných menšín v Chorvátsku. Projekt, ktorý je výsledkom spoločnej iniciatívy Veľvyslanectva SR v Záhrebe, obce Lipovľany a Matice Slovenskej, má ambíciu vytvoriť novú úroveň vzájomne prospešnej partnerskej spolupráce v rámci podpory vnímania kultúrneho a duchovného bohatstva národnostných menšín. Nová éra partnerstva by mala byť v rámci prezentácie kultúrnych rozmanitostí zdrojom pre hľadanie prienikov a riešení pozitív spolužitia národnostných menšín s väčšinovým domovským národom v modernej zjednocujúcej sa Európe.

V rámci Lipovľanského festivalu, ktorý sa uskutočnil v dňoch  22. – 24. augusta 2014 Veľvyslanectvo SR v Záhrebe ako projektový patrón festivalu kultúry, kumštu, remesiel, kulinárskych výtvorov ako aj tradičnej folkloristiky, usporiadalo výstavu o súčasnosti a histórii Slovenskej republiky. V rámci projektu Slovensko – partnerská krajina už v piatok 22. augusta veľvyslanec SR v Chorvátsku Juraj Priputen oficiálne otvoril v predvečer slávností výstavu, ktorá prezentovala Slovensko nielen v rámci desiateho výročia členstva v Európskej únii, ale vo väzbe na históriu, pamiatky a krásy predstavila Slovensko ako zaujímavú turistickú destináciu.

Jubilejný 25. ročník festivalu „Lipovljanski susreti, tak ako aj predchádzajúci ročník, sa konal pod záštitou prezidenta Chorvátska Ivo Josipoviča a Sisačko- Moslavačkej župy. Na oficiálnom otvorení výstavy Slovensko – partnerská krajina sa zúčastnil predseda Rady pre národnostné menšiny Chorvátska Alexandar Tonauer, poslanec pre českú a slovenskú menšinu v parlamente Chorvátska Vladimír Bílek, podpredseda a zároveň úradujúci župan Sisačko-Moslavačkej župy Zdenko Vahovec, predstavitelia hlavného mesta Záhreb, vedenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a ďalší významní hostia.

V sobotu 23. augusta 2014 sa pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátska uskutočnil Okrúhly stôl na tému postavenia a súžitia národnostných menšín v Chorvátsku, akcentom ktorého bola citlivá oblasť starostlivosti o rozvíjanie jazyka národnostných menšín, ako aj rozmanitosť zachovávania kultúrnych hodnôt menšín a ich význam pre zhodnocovanie kultúrneho bohatstva samotného Chorvátska. Spoločným záverom okrúhleho stola sú výzvy, ktoré v rámci kultúrnej rozmanitosti pre národnostné menšiny predstavuje členstvo v EÚ. Je len na národnostných menšinách ako bude spoločný európsky priestor využitý na vzájomnú prospešnú spoluprácu a podporu rozvoja národnostných menšín a ich národného povedomia za hranicami domovského štátu.

Trojdňové podujatie v Lipovľanoch s prezentáciou slovenských tradícií a vystúpeniami folklórnych súborov Chorvatanka z Chorvátskeho Grobu a Maguranka z Kanianky ako aj ďalších krajanských aktivít kultúrneho, edukačného, prezentačného a športového charakteru navštívilo vyše 11-tisíc  návštevníkov.

 

                           X                          X                           X

 

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, v rámci programu svojej trojdňovej pracovnej cesty absolvoval rad stretnutí a rokovaní. V sobotu 23. augusta sa v meste Daruvar stretol s Vladimirom Bílekom, poslancom a zástupcom českej a slovenskej menšiny v parlamente Chorvátskej republiky. Predseda úradu sa zaujímal o aktivity poslanca  parlamentu v otázkach slovenskej národnostnej menšiny, úrovni zabezpečovania práv a potrieb Slovákov, hlavne v oblasti predškolskej, školskej a stredoškolskej vzdelávacej sústavy. V. Bilek informoval o možnostiach, ktoré budú musieť Slováci využiť a o podmienkach, ktoré bude potrebné splniť pre zvýšenie kvality a stupňa výučby v slovenskom jazyku. Formálne, finančné a organizačné možnosti štátu bude možné v plnej miere využiť len za podmienky, že rodičia prihlásia svoje deti na príslušný vzdelávací stupeň školskej sústavy v dostatočnom počte. Pripomenul, že v tomto smere nevyužívajú naši krajania možnosti tak ako česká menšina, ktorú tiež v Chorvátsku zastupuje.

V popoludňajších hodinách sa I. Furdík stretol v priestoroch MS v Lipovľanoch s predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirkom Vavrom  a  predsedníctvom Zväzu Slovákov v Chorvátsku vrátane Josipa Krajčiho, podpredsedu ZSvCH a jedného zo zanietených organizátorov 25. Lipovľanských stretnutí , s ktorými prediskutovali ďalšiu spoluprácu, rozsah podujatí, úlohy ÚSŽZ, ako aj činnosť a  problémy krajanského zväzu a  jednotlivých miestnych organizácii.  I. Furdík poukázal na kľúčovú otázku uchovania slovenskej menšiny a tou je výchova a vzdelávanie v slovenskom  jazyku, kde má slovenská menšina minimálne ašpirácie a požiadavky. Vyzval k zvýšenej aktivite pri získavaní žiakov do škôl s vyučovacím jazykom slovenským, pretože súčasný stupeň „C“ je minimalistický a nedáva generačnú istotu Slovákom v Chorvátsku.                                                                           

Následne sa I. Furdík v prítomnosti veľvyslanca SR J. Priputena zúčastnil na tradičnom Okrúhlom stole národnostných menšín počas Lipovľanských stretnutí 2014, ktoré pozdravili prítomné osobnosti politického a spoločenského života. Podporou tohto významného podujatia Chorvátsko po vstupe do EÚ vysiela signál o význame a dobrej úrovni štátnej starostlivosti o národnostné menšiny. Postavenie Slovákov zvýrazňuje skutočnosť, že boli hlavnými organizátormi tohto celoštátneho podujatia s vysokou spoločenskou, ale aj politickou prestížou.

 

Fotografie: Josip Krajči