V Dulovciach sa rozhostili v pestrom šate 23. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

V roku 2019 ukrojili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800 obyvateľmi) vo svojom príťažlivom šate už úctyhodnú 23. zvykoslovnú kapitolu. V samom závere júna, ako vždy s pestrou, námetovo i dramaturgicky hodnotnou a pôsobivou účasťou krajanských súborov zo slovenského zahraničia, sa tu odvinul folkloristický príbeh s významnou prezentačnou pečaťou slovenskosti a jej kultúrno-duchovných hodnôt. Na organizácii festivalu v dňoch 28.-29. júna 2019 sa podieľal aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia, tentoraz zo štátov so slovenskými národnostnými menšinami. Tohtoročné slávnosti v Dulovciach poctil svojou účasťou v sobotňajšom programe aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Južnoslovenské slávnosti, na ktorých sa zúčastňuje každoročne viac ako 200 folkloristov, majú neoceniteľný význam v pestovaní tradícií v prostredí detí a mládeže. Otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale ich prostredníctvom sa do vedomia priaznivcov ľudovej kultúry prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k slovenskosti, k našej kultúre. Pozoruhodnou je skutočnosť, že slávnosti v Dulovciach sa tešia stále väčšej obľube v prostredí slovenského ostrovčeka (z 1800 obyvateľov v obci tvoria Slováci viac ako 90 percent) v okrese s prevahou obyvateľstva maďarskej národnosti. Na druhej strane sú to práve zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte, ktoré zbližujú, kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa prejavuje v Dulovciach aj vďaka úsiliu ÚSŽZ.

Dvojdňový pestrý program v dňoch 28. – 29. júna 2019 aj tentoraz ponúkol vystúpenia s viac ako 200 mladými folkloristami z trinástich súborov  z piatich krajín Európy. V programe sa predstavili účinkujúci zo Slovenska i zo zahraničia (päť súborov – z Českej republiky, Chorvátska, Rumunska,  Srbska a Ukrajiny).

Program sa uskutočnil v miestnom amfiteátri v Dulovciach. Hlavnými organizátormi festivalu boli obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoluorganizátormi podujatia boli Nitriansky samosprávny kraj, Základná škola v Dulovciach, Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Fond na podporu umenia.

 

KOMU SME TLIESKALI V DULOVCIACH?

Tradičnými a neodmysliteľnými účastníkmi festivalu sú folklórne súbory a sólisti zo slovenského zahraničia. V tomto roku privítalo publikum v amfiteátri v Dulovciach 5 folkloristických telies:

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Folklorní klub Fogáš – Ostrava

Folklórny klub Fogáš bol založený v Ostrave v roku 2010 s cieľom venovať sa slovenskej ľudovej kultúre, jej rozmanitým prejavom a temperamentu. Ide o zoskupenie skúsených folklórnych tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí predtým pôsobili v známych folklórnych súboroch a cimbalových muzikách po celej Morave a v Sliezsku. Celkový počet členov v súčasnosti je 35. Samotný názov folklórneho klubu Fogáš označuje tanečné a hudobné prvky z oblasti východného Slovenska.

Repertoár folklórneho klubu Fogáš je zložený z tancov a piesní z rôznych regiónov Slovenska, ale aj Moravy, Maďarska, Rumunska a ďalších oblastí. Na spracovanie tancov a piesní dohliadajú členovia klubu, ktorí z daného regiónu pochádzajú ale aj odborníci – etnológovia a profesionálni hudobníci. Folklórny klub Fogáš za zúčastnil na mnohých medzinárodných festivaloch, vernisážach, prehliadkach a koncertoch doma a v zahraničí.
Primáš a vedúci cimbalovej hudby  je Jaroslav Podžorski , vedúcou speváckej zložky je Tereza Pobucká. Vedúcim folklórneho klubu Fogáš je Ivan Capulič.

 

CHORVÁTSKO

SKUS Bratov Banasovcov –  MATICA SLOVENSKÁ JOSIPOVAC

SKUS Bratov Banasovcov bol založený v roku 1967,  a od roku 1994 pôsobí v rámci Matice slovenskej Josipovac.  Folklórne skupiny sú rozdelené na detskú a dospelú tanečnú skupinu, tiež spevácku a hudobnú skupinu. Detská tanečná skupina je najpočetnejšia, tvorí ju okolo 60 detí vo veku od 4 do14 rokov.  Detská skupina má za sebou veľký počet vystúpení tak v Chorvátsku, ako aj na Slovensku. Zúčastňuje sa na mnohých podujatiach a prehliadkach slovenského folklóru v Chorvátsku a snaží sa zachovávať a prezentovať bohatstvo tradičnýh zvykov z Josipovca.

Matica slovenská Josipovac uchováva slovenské folklórne dedičstvo v Chorvátsku a nadväzuje na bohatú ľudovú tradíciu, ktorú si tamojší Slováci zachovali. Úspešnou prezentáciou tanečných, speváckych a hudobných útvarov MS Josipovac získava sympatie tak v Chorvátsku ako aj na Slovensku.

Vedúcimi mladšej detskej tanečnej skupiny sú Zrinka Pajeska a Štefanija Kanisek, a vedúcou staršej detskej tanečnej skupiny je Anamarija Hulak. Predsedom spolku je Marijan Batorek.

 

RUMUNSKO

Folklórny súbor Lipka – Bihor

Folklórny súbor Lipka bol založený v roku 1980 s cieľom zachovávať a ďalej podávať slovenské ľudové tradície z Bodonoša. Tance a spevy sú inšpirované kultúrou Slovákov z Gemeru, Oravy, Kysúc, Zvolena a Zemplína, ktorí sa v Bodonoši usadili koncom 18. storočia.

Skupina sa najskôr uplatnila doma v Bodonoši, neskôr v celej Bihorskej oblasti a nie v poslednom rade aj vo svete, na viacerých folklórnych festivaloch na Slovensku, v Maďarsku, ale aj Srbsku, napr. v Kovačici.  Lipka mala pri založení okolo 30 členov, tí postupne odchádzali za štúdiom a prácou a nahrádzali ich noví členovia, ktorých sa vedúci súboru neustále snažili získavať. V súčasnosti súbor počíta 25 členov, väčšina pochádza z radov študentov z miestnej strednej školy, ktorá nosí meno jedného zo spoluzakladateľov Matice slovenskej – Jozefa Kozáčka.

Vedúcou súboru je Mária Peneac.

 

SRBSKO

SKUS PIVNICA – Detský folklórny súbor RATOLESŤ – Pivnica

Slovenský kultúrno-umelecký spolok PIVNICA bol založený v roku 1965 a jeho detská odbočka pod názvom Detský folklórny súbor Ratolesť v roku 1992.  Choreografkou a umeleckou vedúcou bola od založenia Katica Panićová, s nacvičovaním jej pomáhala Katarína Pintírová Šašová. Z množstva malých a nádejných tanečníkov vyrástli tanečníci a vedúci tak detského súboru ako aj Folklórneho súboru  V pivnickom poli. Od roku 2002 sa do vedenia súboru zapojil Janko Merník, ktorý od roku 1999 umelecky vedie aj tanečnú  skupinu FS V pivnickom poli. Kratšiu dobu ako choreografky pôsobili Zdenka Papová a Tatiana Macková. Od roku 2017 ako nacvičovateľka pôsobí Vierka Brňová. 

DFS Ratolesť dnes tvoria mladšia a staršia tanečná skupina s počtom 52 tanečníkov. Zámerom súboru je pestovanie a prezentovanie pôvodných slovenských detských hier, obyčají a tancov, prevažne z domáceho prostredia. Súbor sa úspešne zúčastňuje na prehliadkach a festivaloch, ako víťaz Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči sa na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach zúčastní po druhýkrát.

Predsedom SKUS-u Pivnica je Valentín Grňa.

 

UKRAJINA

FS Naša fajta – Storožnica

Folklórny súbor Naša Fajta vznikol a aj dnes  pôsobí v dedinke Storožnica na Zakarpatsku v Ukrajine. Názov súboru navrhla, a následne aj schválila prvotná zostava tanečníkov. K deťom sa pridali mamky, otcovia, krstní rodičia, bratia, sestry, príbuzní a susedia a tak sa zrodila jedna veľká tancujúca rodina – fajta (čo znamená rod, rodina).

V DFS tancujú deti vo veku od 5 do16 rokov.  Počas svojej desaťročnej histórie sa na pódiách vystriedali dve generácie tanečníkov. V súčasnosti súbor počíta 60 tanečníkov a jeho repertoár tvoria ľudové tance a spevy zo všetkých regiónov Ukrajiny a zo Slovenska (hlavne z oblasti Zemplína).  Súbor sa zúčastňuje na mnohých festivaloch na Ukrajine aj v zahraničí (napr.  Medzinárodný festival Praha – srdce národov v Českej republike, Mládežnícky folklórny Čerpotok v Rumunsku, ale aj karneval v ďalekej Afrike), kde súbor reprezentoval slovenský folklór.  Takmer všetky kroje si zhotovujú sami a dnes je to spolu 380 kusov. Cieľom FS je zachovávať tradície našich ukrajinských aj slovenských predkov a rozvíjať kultúru a tradície nielen vo veľkých mestách, ale aj v dedinách. 

Vedúcou súboru a jeho zakladateľkou je Miroslava Ograzanska.