V. Linder z Kanady o mimoriadnom čine Slováka J. Jambora

V utorok 3. júla zavítal na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí náš krajan z Kanady Vladimír Linder. V rozhovore s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom priblížil svoje aktivity vo vzťahu k udržaniu a prezentácii krajanskej komunity v Kanade, zároveň mu odovzdal súbory fotografií a dokumentov z folklórnych slávností v Detve, na ktorých sa V. Linder pravidelne zúčastňuje.

Predsedovi ÚSŽZ pri tejto príležitosti V. Linder prisľúbil spracovať pre potreby ÚSŽZ aktuálny ročník Podpolianskych folklórnych slávností v Detve s akcentom na vystúpenia krajanských spolkov zo slovenského zahraničia.

V. Linder informoval I. Furdíka aj o mimoriadnom humanitárnom čine Slováka Johna Jambora, z ktorého prostriedkov bolo v Kanade – Britskej Kolumbii vybudované onkologické centrum. Donácia J. Jambora vo výške 21,4 milióna kanadských dolárov predstavuje najväčší charitatívny dar v histórii Britskej Kolumbie.