V Ľube otvárajú prvé slovenské komunitné centrum vo Vojvodine

V piatok 15. februára 2013 sa uskutoční o 10.00 h v priestoroch MS Ľuba slávnostné otvorenie prvého slovenského komunitného centra vo Vojvodine. Slávnosť je spojená s kultúrnym programom detí a výstavou prác Slovenského spolku žien. V Ľube žije okolo 550 obyvateľov, z nich sa k slovenskej národnosti hlási 301 Slovákov.

Komunitné centrum (ďalej KC) sa otvára vo Vojvodine prvýkrát. S nápadom vytvoriť centrum prišla organizácia Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina. Projekt pod názvom Komunitné centrum v Ľube, ktorý vytvorila AERD Padina, bol úspešne predložený v mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci projektu sa preinvestovalo 7000 eur na rekonštrukčné práce priestorov samotného komunitného centra. Stavebné úpravy realizovala firma Mb Hos Šíd. Otvorenie KC sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) a AERD Padina.

Na otvorení Slovenského komunitného centra sa zúčastní Jeho Excelencia  pán Ján Varšo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbskej republike, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predseda AERD Padina Martin Markuš, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a ďalší oficiálni hostia.

Cieľom zriadenia Komunitného centra je získať zlepšené materiálno-technické podmienky Slovákov aj z okolitých dedín a prispieť tým k skvalitneniu kultúrno-vzdelávacieho a osvetového procesu v slovenskej komunite. Zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň slovenského jazyka slovom aj písmom detí a dospelých a vytvoriť zároveň aj priestor pre kultúrno-ekonomické vzťahy medzi slovenskými komunitami v prihraničí a vo svete.

Prioritne sa Komunitné centrum v Ľube bude venovať:

  • rozvoju občianskej spoločnosti so zameraním na slovenskú komunitu s cieľom dosiahnutia ich budúcej sebestačnosti,
  • vzdelávaniu najmä mladých ľudí v perspektívne nových oblastiach uplatnenia sa,
  • vzdelávaniu v oblasti využívania informačných zdrojov na miestnej úrovni,
  • podporovaniu spolunažívania multietnickej spoločnosti,
  • podpore rozvoja a budovania miestnej samosprávy a miestnych ľudských kapacít.