V Maďarsku zomrela významná slovenská pedagogička

KATARÍNA MIKĽOVÁ
/1937 – 2011/

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí významnej slovenskej pedagogičky a dejateľky Kataríny Mikľovej, ktorá obetavo, s úprimnou láskou a vysokou odbornosťou, vychovávala, vzdelávala a citlivým slovom usmerňovala slovenské deti v Békešskej Čabe.

Počas svojej učiteľskej dráhy, „teta Katka“, ako ju familiárne volali, odovzdávala s jej vlastným entuziazmom a pokorou mladým pokoleniam Slovákov poznatky a vedomosti svojim otvoreným slovenským srdcom.

Katarína Mikľová pochádzala zo slovenskej rodiny, v r. 1957 zmaturovala na slovenskej škole v Békešskej Čabe a v r. 1960 ukončila s červeným diplomom Vysokú školu pedagogickú v Segedíne, odbor slovenský jazyk a maďarský jazyk.

Učiteľské majstrovstvo počas celoživotnej dráhy Kataríny Mikľovej bolo ocenené udelením Zlatého diplomu, v r. 1970 získala titul „Vynikajúci pracovník školstva“, v r. 1987 vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ a v r. 1991 bola ocenená titulom „Vynikajúci pedagóg“.

Od roku 1978 pracovala 12 rokov ako zástupkyňa riaditeľa školy. Ako hovorí riaditeľka školy Edita Pečeňová, „naša škola sa stala jej srdcovou záležitosťou, bola pre nás vždy veľkým vzorom“.

Posledná rozlúčka s Katarínou Mikľovou bude 21. októbra 2011 o 10.00 hod. na cintoríne v Békešskej Čabe.