V Martine ocenili výtvarné práce krajanských detí v rámci XXII. Bienále fantázie

Už v piatok 13. mája sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XXII. ročníka Bienále fantázie, medzinárodnej súťaže mladých výtvarníkov, žiakov, detí a mládeže. Jeho súčasťou v tomto roku bolo aj osobitné vyhodnotenie práce žiakov zo slovenského zahraničia spojené vo štvrtok 19. mája s vernisážou výstavy Martina Oscitého, významného slovenského maliara žijúceho v Mníchove. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na podujatí v Turčianskej galérii podieľal svojim spoluorganizátorským vkladom. Na slávnosti ocenenia najlepších výtvarných prác detí a žiakov škôl zo slovenského zahraničia spojenej s vernisážou výstavy Martina Oscitého, sa zúčastnili Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, ako aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ. Počas pracovného dňa absolvovali aj stretnutie s predstaviteľmi mesta Martin a v sídle Matice slovenskej rokovali o možnostiach a formách ďalšej spolupráce s MS na poli rozvíjania vzťahov s krajanmi s jej vedením v čele s predsedom MS Mariánom Tkáčom.

Do Turčianskej galérie prišlo v aktuálnom ročníku viac ako 5400 detských prác z 33 krajín sveta. Diela hodnotila medzinárodná odborná porota, ktorá udelila 43 cien v hlavných kategóriách a viac ako 600 čestných uznaní. V rámci tohto ročníka Cenou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poctia práce a ich autorov – slovenské deti žijúce v zahraničí, ktorým ocenenie odovzdá predseda ÚSŽZ Ján Varšo vo štvrtok 19. mája počas vernisáže výstavy významného slovenského výtvarníka žijúceho v Mníchove Martina Juraja Oscitého (1952), ktorej dal autor názov Hľadanie raja.

XXII. ročník Bienále fantázie s podtitulom Rozprávky, mýty legendy je pokračovaním takmer polstoročia trvajúceho projektu, ktorý prezentuje výtvarné práce detí a mládeže. Aj keď je jeho domovom Slovensko, už dávno stratilo lokálny charakter a stalo sa medzinárodnou prehliadkou „detského umenia". O tom ešte vlani, ako informuje na portáli www.kulpin.net jeho šéfredaktorka Katarína Pucovská, na 9. výtvarníckom snemovaní v Báčskom Petrovci hovorili predstavitelia Turčianskej galérie v Martine, ktorí ju prezentovali s osobitým akcentom na Bienále fantázie a ponúkli spoluprácu.

Portál www.kulpin.net zároveň informuje o tom, že žiaci zo Srbska sa úspešne predstavili aj na aktuálnom XXII. ročníku Bienále fantázie. Do výtvarnej súťaže boli zaslané žiacke práce vytvorené vlani na 16. výtvarnom tábore Makovička v Báčskom Petrovci: http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8672-makovicka-a-tvorivo-stravena-sobota, kde boli ocenené aj práce Gabriely Domoniovej, Ivana Struhára a Estery Zajacovej. Ich umelecké diela zapôsobili i na oceňovaciu komisiu v Martine, ktorá týmto žiakom udelila Hlavnú cenu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Bienále fantázie 2016.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Bienále fantázie 2016 udelil štyri hlavné ceny, z čoho tri získali žiaci slovenských škôl v Srbsku, jedna putuje do Nemecka. Ide o žiakov základných škôl z Báčskeho Petrovca, Pivnice a Starej Pazovy, s ktorými pracujú pedagógovia Daniela Triašková, Verica Tanackovićová a Ján Agarský. Podľa slov profesora výtvarnej kultúry Jána Agarského, na Bienále boli udelené aj Čestné uznanie. Zo ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove ich získali: Dejna Domoniová V-1,Ela Faragová V-1, Jana Jašová V-1, Jana Opavská V-1, Miroslava Machová VI-1 a Milinka Strejčeková VIII-2.

 

Zoznam žiakov, ktorí získali Hlavnú cenu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Čestné uznania:

Hlavné ceny Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Čestné uznania

 

Na titulnej fotografii:

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo blahoželá mladým tvorcom zo slovenského zahraničia k ich oceneniu v rámci XXII. Bienále fantázie.

Na snímkach vo fotogalérii:

Z atmosféry slávnostného podujatia v Turčianskej galérii v Martine.

 

FOTO: ANDREJ MELEG

 

ČÍTAJTE AJ  ČLÁNOK K TÉME

Makovička a tvorivo strávená sobota

na portáli www.kulpin.net

http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8672-makovicka-a-tvorivo-stravena-sobota

 

PLAGÁT VÝSTAVY MARTINA OSCITÉHO