V Mlynkoch podpísali konečnú zmluvu o dofinancovaní stavby Strediska pilíšskych Slovákov

Konečnú zmluvu o dofinancovaní stavby Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch podpísali v piatok 20. júla 2012 v priestoroch nového Slovenského domu v tejto severomaďarskej obci Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), Csaba Latorcai, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska zodpovedný za národnostné a spoločenské kontakty a Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS).

V zmluve sa okrem iného zmluvné strany zaväzujú, že slovenská strana financuje projekt sumou 491 939 eur, vláda Maďarska schválila podporu 126 miliónov forintov (442.338 eur). Slovenská republika a Maďarsko sa tiež dohodli na konečnom vyrovnanom prefinancovaní všetkých nákladov spojených s výstavbou strediska. Maďarská vláda sa zaviazala počas troch rokov financovať náklady spojené s prevádzkou Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sumou vo výške cca 14.000 eur ročne.

Vlastníkom nehnuteľnosti a prevádzkovateľom Strediska pilíšskych Slovákov bude Celoštátna slovenská samospráva (CSS). Spoluužívateľom objektu budú aj miestne organizácie pilíšskych Slovákov, najmä Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov a Slovenská samospráva v Mlynkoch.

Igor Furdík po podpise zmluvy vyhlásil, že týmto aktom sa zavŕšila fáza, ktorú možno označiť ako zmluvno-právne ukončenie a definitívne kodifikovanie stavu. Zároveň vyjadril vieru, že nastáva fáza, keď tunajší obyvatelia, tunajší Slováci a Slováci v Maďarsku musia ukázať, že dokážu tento dom plne využívať tak, aby slúžil na prospech všetkým. "Aby dom dýchal životom, aby sa v ňom svietilo, aby v ňom nebola tma. Jednoducho, aby tu bol zvuk ľudských hlasov, aby objekt bol tým, čím má byť, teda domom pre kultúru, spolužitie, vyžitie tunajších Slovákov," zdôraznil I. Furdík.

Csaba Latorcai na následnom stretnutí s médiami ocenil, že maďarská i slovenská vláda urobila všetko pre to, aby Mlynky neboli verejnosti známe iba z konfliktu o Slovenský dom, ktorý vypukol v roku 2008, ale najmä zo skutočnosti, že tu spolu žijú už stáročia v pokoji Maďari, Slováci a Nemci.

Cieľom spoločensko-kultúrneho strediska v Mlynkoch je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie ich vzťahov s materskou krajinou. Slávnostné otvorenie Strediska pilíšskych Slovákov sa predpokladá v dohľadnom čase.