V Mlynkoch sa slovenské deti v Maďarsku potešili adventnému času

V čase predvianočného stíšenia a príprav na najväčší kresťanský sviatok sa aktivuje aj tvorivý život žiakov a detí v krajanskom zahraničí. Nie je tomu inak ani v Maďarsku. Keďže národnostné školstvo, vrátane piatich slovenských škôl, ktoré spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (Budapešť, Békešská Čaba, Nové Mesto pod Šiatrom, Sarvaš a Slovenský Komlóš), je významne zastúpené žiakmi základných i stredných škôl slovenskej národnosti či pôvodu, každoročne sa schádzajú z celého Maďarska do vopred určeného mesta či obce. Podobne ako vlani, aj tentoraz sa v piatok  7. decembra 2018 stretli v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch.

Od 11.00 h sa v čudesnom kraji pod Pilíšom zišla stovka detí a ich 40 pedagógov z viac ako dvadsiatky základných národnostných škôl z celého Maďarska, aby o. i. v programe videli opäť, podobne ako vlani, inšpiratívne divadelné predstavenie Margit Garajszkej tak s dosahom na slovenskú slovotvorbu, ako aj rozvíjanie vzdelávaco-poznávacieho aspektu. Rovnako upútali aj vystúpenia detí zo Santova a ochotníckej mládeže Divadla Vertigo.

Na Celoštátnom adventnom stretnutí slovenských detí v Maďarsku sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, ktorý sa prítomným krajanom, žiakom, pedagógom a hosťom prihovoril slovami ladenými adventným očakávaním sviatkov Vianoc a  približujúcim sa vítaním nového roku 2019. K postupne sa zapaľujúcim štyrom adventným sviecam pribúdali aj prívety hostiteľov a hostí, ktoré predniesli Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Anton Paulik, hovorca slovenskej menšiny v Parlamente Maďarska a Márton Peller, starosta obce Mlynky. Odozvou na ich slová a vinše bol spontánny potlesk žiakov škôl, ich učiteľov a hostí, medzi ktorými bola aj Ildikó Siposová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti.

Slávnostné podujatie v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sa nieslo v žičlivej atmosfére, na ktorej sa organizátorsky podieľala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v spolupráci so Slovenským divadlom Vertigo a Verejnoprospešnou nadáciou Za Slovákov v Maďarsku. Adventné stretnutie slovenských detí v Maďarsku podporilo Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

FOTO: IMRICH FUHL

           www.oslovma.hu

 

VIAC FOTOGRAFIÍ Z PODUJATIA V MLYNKOCH

NA FACEBOOKU PORTÁLU OSLOVMA.HU

https://www.facebook.com/oslovma/

 

Adventné stretnutie slovenských detí v Mlynkoch 2017:

http://www.uszz.sk/sk/v-mlynkoch-zapalia-slovenske-deti-z-madarska-adventne-sviece