V Mojtíne uložia ostatky Ladislava Škultéty-Gábriša, najdlhšie slúžiaceho vojaka na svete

Obec Mojtín sa pripravuje na nezvyčajný a vo vojenskej histórii Slovenska výnimočný okamih.  Vo štvrtok 27. júna 2013 o 10.30 h rímskokatolícka farnosť Mojtín srdečne pozýva na akt slávnosti uloženia ostatkov Ladislava Škultéty-Gabriša, jedinečnej vojenskej osobnosti z čias Rakúsko-Uhorska, ktorá ja považovaná v kontexte svetovej vojenskej histórie za najdlhšie slúžiaceho vojaka v aktívnej vojenskej službe.

Mojtín bol rodnou obcou Ladislava Škultéty-Gábriša, ostatky ktorého preniesol na Slovensko vojenský letecký špeciál pred niekoľkými týždňami z Rumunska, kde jeden z najslávnejších slovenských vojakov spočíval od svojej smrti v roku 1831 v hrobe v Arade. Práve v tomto rumunskom meste v miestnom cintoríne 21. mája tohto roku exhumovali z hĺbky troch metrov vnútorne murovaného hrobu ostatky najdlhšie slúžiaceho vojaka na svete, keďže Ladislav Škultéty-Gábriš odslúžil v husárskom pluku cisárskeho Veličenstva celých neuveriteľných 81 rokov! Jeho telesné pozostatky následne previezol vojenský letecký špeciál na Slovensko, kde Ladislavovi Škultéty-Gábrišovi odovzdal plné vojenské pocty náčelník Generálneho štábu Peter Vojtek s jednotkou čestnej stráže. Telesné pozostatky celoživotného vojaka budú až do slávnostnej piety v Mojtíne 27. júna uložené v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave.

Ladislav Škultéty-Gábriš sa narodil 27. júna 1738 v Mojtíne. V husárskom pluku, ktorý čoskoro prevzal budúci slávny maršal Andrej Hadik, slúžil od svojich 12 rokov.  Zúčastnil sa na sedemročnej vojne vrátane slávneho dobytia Berlína, potom aj napoleonských vojen či poslednej protitureckej vojny, čo sa pri stratách, aké husári mali, dá považovať za zázrak. Ladislav Škultéty-Gábriš bol viackrát zranený, okrem viacerých vojenských vyznamenaní dostal Medailu za hrdinstvo aj Armádny kríž, najvyššie habsburské vyznamenania pre mužstvo. V rebríčku hodností, ako sa dozvedáme z historických prameňov,  stúpal pomerne pomaly, až v roku 1790 ho povýšili na strážmajstra a vymenovali za zástavníka 8. husárskeho pluku.

V roku 1825 si vtedy 87-ročného vojaka so zástavou všimol na prehliadke dokonca sám cisár František. Traduje sa, že L. Škultéty ho žiadal o jediné – aby mohol zostať doživotným zástavníkom, čo sa mu aj splnilo. Najdlhšie slúžiaci vojak na svete a jedna z najväčších slovenských vojenských legiend – Ladislav Škultéty-Gábriš zomrel vo veku 93 rokov roku 1831 v plukovnom lazarete v Sedmohradsku.

Obrad slávnosti uloženia ostatkov Ladislava Škultéty-Gábriša sa vo štvrtok 27. júna 2013 začne sv. omšou v rímskokatolíckom kostole sv.  Cyrila a Metoda v Mojtíne o 10.30 h, celebrovať ju bude biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek a diecézny biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis. Po sv. omši bude nasledovať ceremoniál uloženia ostatkov do hrobky s vojenskými poctami.

Foto: archív, OS SR

 

O AKTE ULOŽENIA OSTATKOV

LADISLAVA ŠKULTÉTY-GÁBRIŠA

V RODNEJ ZEMI MOJTÍNA

ČÍTAJTE NA:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2793/cisarsky-vecny-vojak-ladislav-skultety—gabris-spocinul-v-rodnej-zemi-mojtina