V Nadlaku na V. stretnutí dolnozemských učiteľov udelia Cenu Samuela Tešedíka

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku a Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku organizujú v dňoch 17.-19. októbra 2013 v poradí už piate stretnutie dolnozemských učiteľov. Podujatie, súčasťou ktorého v jeho úvodný podvečer je aj slávnostné udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka, sa uskutoční v rumunskom Nadlaku.  Významnú aktivitu dolnozemských pedagógov finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Spolupráca Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska sa obohatila o potrebnú, a ako obsahový a programový rámec výmeny skúseností a poznatkov učiteľov potvrdzuje  i naliehavú aktivitu počnúc rokom 2010, keď sa v októbri uskutočnilo v Békešskej Čabe prvé Stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov. Hosťami Čabianskej organizácie Slovákov a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a internátu v Békešskej Čabe boli vtedy slovenskí pedagógovia zo spomenutých štátov.

V priestoroch čabianskej slovenskej školy svojich kolegov a hostí privítala pred štyrmi rokmi vtedajšia i súčasná riaditeľka tejto vzdelávacej inštitúcie Edita Pečeňová. Zdôraznila, že stretnutia takéhoto typu pokladá za dôležité jednak preto, lebo poskytujú možnosť na výmenu odborných skúseností, ale zároveň aj na vytváranie kolegiálnych, osobných vzťahov. Podčiarkla však ešte jeden významný aspekt, ktorý sa vinie od zrodu historického stretnutia dolnozemských pedagógov podnes: „Dôležitosť až nevyhnutnosť súvislostí, aby o našej odbornej práci, problémoch a výsledkoch vedeli aj na Slovensku, veď naše komunity tvoria súčasť slovenského národa,“ pripomenula vtedy E. Pečeňová.

Aj ďalšie tri stretnutia boli významne motivované v rôznom rozsahu a kontexte spomínanou myšlienkou. Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku v októbri 2011, keď sa jeho hostiteľom stal Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a celé podujatie sa aj konalo v jeho priestoroch. Keďže snahou dolnozemských pedagógov je, aby si podujatie zachovalo rotujúci charakter organizátorského podhubia, po tretí raz sa učitelia stretli v roku 2012 v srbskej Selenči, už tradične v októbrovom termíne. Tretí ročník organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a uskutočnil sa v Základnej škole Jána Kollára v Selenči.

Počas pracovného snemovania  v Selenči v roku 2012 sa uskutočnila slávnostná premiéra nepochybne záslužného oceňovania učiteľov z prostredia dolnozemských Slovákov, keď sa vytvoril oficiálny štatút Ceny Samuela Tešedíka, jednej z najvýznamnejších a životom i dielom, najmä v oblasti vzdelávania, školstva a vedy s akcentom na poľnohospodárstvo, aj najpozoruhodnejších osobností spomedzi Slovákov, ktorí žili a tvorili mimo územia súčasného Slovenska. Cenu Samuela Tešedíka udelili aj organizátori 4. stretnutia dolnozemských učiteľov v Sarvaši v roku 2013, rovnako budú vyznamenaní aj štyria pedagogickí pracovníci počas V. stretnutia dolnozemských učiteľov v Nadlaku.

Komisia pre udelenie Ceny Samuela Tešedíka zasadala ešte začiatkom septembra 2014 v mestečku Nána pri Štúrove. Podľa informácií týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU, z najužšieho výberu kandidátov sa komisia rozhodla udeliť v tomto roku v Nadlaku cenu Pavlovi BUJTÁROVI z Nadlaku, Pavlovi TOMÁŠOVI z Kovačice, Libuši PESTIOVEJ z Békešskej Čaby a JUDr. Dagmar HUPKOVEJ, bývalej pracovníčke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cena Samuela Tešedíka je poctou a znakom uznania tým pedagogickým pracovníkom mimo územia Slovenska, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí.

Doterajší laureáti Ceny Samuela Tešedíka

2012: Viera Boldocká (Srbsko), Rudolf  Jaroš (Rumunsko), Zuzana Medveďová (Maďarsko) a Mgr. Anita Murgašová (Slovensko). 

2013: Edita Pečeňová (Maďarsko), Ján Kaňa (Srbsko) a Oľga Suchánska (Rumunsko).

 

Podrobnejšie o živote a diele Samuela Tešedíka:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/218/samuel