V Nadlaku ocenia laureátov Ceny Ondreja Štefanka 2016, konferencia sa ponesie v znamení tradície ochotníckeho divadelníctva na Dolnej zemi

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku organizuje v dňoch 18.-19. marca 2016 v poradí už ôsme udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka, významného predstaviteľa autochtónnej slovenskej menšiny v Rumunsku, aktivistu a organizátora spoločenského života Slovákov v Rumunsku, kultúrneho dejateľa, literáta a publicistu, zaslúživšieho sa o všestranné oživotvorenie slovenskosti nielen v jeho domovskej krajine, ale aj v kontexte národného pohybu sebauvedomovania sa Slovákov v priestranstvách celej Dolnej zeme. Jeho kultúrno-spoločenský dosah a zajedno aj nediskutabilná charizma pozitívneho búrliváka, presiaknutá v celej jeho tvorbe i aktivitách na prospech slovenskej veci však pozoruhodne prerástli teritoriálny rámec slovenských národnostných menšín v štátoch juhovýchodnej a strednej Európy a stali sa akceptovanou a rozvíjajúcou myšlienkovo-obsahovou esenciou Štefankovho prístupu k zveľaďovaniu slovenského ducha naprieč celým slovenským zahraničím.

V piatok 18. marca sa v predpoludňajších hodinách uskutoční v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) v Nadlaku akt slávnostného odovzdávania Ceny Ondreja Štefanka 2016, následne sa začne odborná konferencia s názvom Divadelné múzy na Dolnej zemi. Na podujatí sa zúčastňuje aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom konferencie, ktorá sa v piatich pracovných blokoch odvinie až do sobotňajšieho popoludnia 19. marca, je podať komplexný pohľad na vznik, vývoj, formy, spoločenské súvislosti, kultúrny a umelecký kontext , najmä však historický význam ochotníckeho divadelníctva v priestranstvách slovenskej Dolnej zeme a jeho priamy vplyv na rozvíjanie slovenskej reči, kultivovanie národného povedomia a zveľaďovanie kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. (Program konferencie DIVADELNÉ MÚZY NA DOLNEJ ZEMI v Nadlaku uvádzame v prílohe.)

Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajší laureáti Ceny Ondreja Štefanka

– za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete:

Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska, Michal Harpáň zo Srbska (2013), Michal Babiak zo Slovenska (2014) a Samuel Boldocký zo Srbska (2015);

– za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete:

Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Nina Holá z USA a Katarína Melegová Melichová zo Srbska (2014) a Anna Divičanová z Maďarska (2015).

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

 

ONDREJ ŠTEFANKO

18.3.1949 – 20.2.2008

Po páde socializmu založil prvý nezávislý časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku Naše snahy (1990) a bol zvolený za predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

X  V roku 1994 založil Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku, v 90. Rokoch bol predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska.

Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Obce slovenských spisovateľov, šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák (od roku 1996) a dvojjazyčného (rumunsko-slovenského) štvrťročníka Dvojité zrkadlo – Oglinzi paralele.

X  Je nositeľom dvoch ocenení – Cena Zväzu rumunských spisovateľov za knihu Rozpaky (1983) a Cena zväzu rumunských spisovateľov za knihu Zjavenie Jána (1995).

Vydal 12 básnických zbierok, dve knihy esejí a asi 10 bibliografií.

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil pri príležitosti Dňa Ústavy 1.9.2008 na návrh vlády SR Ondrejovi Štefankovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy pri organizovaní národnostného života Slovákov v Rumunsku a za osobný prínos do slovensko-rumunského dialógu.

 

PROGRAM