V Nadlaku ocenili úspešných laureátov jedinečnej prehliadky

V poradí už XVIII. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je… sa konala v dňoch 22. – 25. septembra 2016 v Nadlaku.  Informáciu o tom, kto si počínal na obľúbenom podujatí dolnozemských Slovákov najúspešnejšie, priniesol portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. S láskavým dovolením portálu www.slovackizavod.org.rs uverejňujeme výsledky súťaže, ktorú finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jeho podpredseda Peter Prochácka sa na podujatí zúčastnil a prihovoril sa s pozdravom súťažiacim interpretom, hosťom i organizátorom milej udalosti.

Celodolnozemskú prehliadku usporadúva Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a spočíva v prezentácii pôvodných slovenských ľudových piesní, ktoré si každý súťažiaci prináša zo svojho prostredia.  Na podujatí súťažia speváci v troch vekových kategóriách. Na tohtoročnej edícii sa predstavilo 10 spevákov z Rumunska (Nadlak, Šarany, Butín), 6 spevákov z Maďarska (Slovenský Komlóš, Békešská Čaba, Čabasabady) a zo Srbska (Nový Sad, Selenča, Báčsky Petrovec, Kysáč, Hložany).

Odborná porota hodnotiaca výkony spevákov sa rozhodla ceny udeliť nasledovne:

V kategórii 6-12 rokov:

I.: Andreea Fabriová, Nadlak (Rumunsko)

II.: Eszter Nagy, Slovenský Komlóš, (Maďarsko)

III.: Magdaléna Kaňová, Selenča (Srbsko)

V kategórii 13-18 rokov:

I.: Zlatko Klinovský, Selenča (Srbsko)

II.: Nina Francistyová, Kysáč (Srbsko)

III.: Shaili Ponigerová Forero, Báčsky Petrovec (Srbsko)

V kategórii nad 18 rokov:

I.: Jarmila Kolárová, Báčsky Petrovec (Srbsko)

II.: Alexandra Brtková, Báčsky Petrovec (Srbsko)

III.: Anna Roskošová, Nadlak (Rumunsko) 

Porota udelila aj Špeciálne ceny:

Vladimírovi Dudokovi, Nový Sad (Srbsko)

Jane Trusinovej, Selenča (Srbsko)

Benedekovi Murvaimu, Békešská Čaba (Maďarsko)

 

Cenu obecenstva si vyspievala Teodora Hírešová z Nadlaku a Cenu orchestra získala Ema Mária Velegová rovnako z Nadlaku.

Nadlačania udelili aj rôzne iné odmeny, ktorými ocenili výkony účastníkov: Cena Dotyku ľudskosti pre najstaršieho súťažiaceho (Anna Roskošová, Nadlak), Cena Dotyku ľudskosti pre najmladšieho súťažiaceho (Soňa Francistyová, Kysáč), Cena poslanca DZSČR (Eniko Szatmári, B.Čaba), Cena mesta Nadlak (Martina Moldovan, Nadlak), Cena za zachovávanie autentickej slovenskej ľudovej piesne od odbornej inšpektorky Vieroslavy Timárovej (Anka Agneta Randis, Šarany) a Cenu časopisu naše Snahy (Anna Hašková, Hložany).