V Nadlaku si pripomenú Ondreja Štefanka rovnomennou cenou osobnostiam krajanského sveta, na podujatí sa prihovorí aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku organizujú v dňoch 21.-23. marca 2019 v sídle DZSČR v Nadlaku medzinárodnú konferenciu s témou Dolnozemskí Slováci a rok 2018. Súčasťou podujatia je aj tradičné udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka za rok 2019 dvom významným osobnostiam krajanského sveta. V tomto roku sme si 18. marca pripomenuli nedožitých 70 rokov Ondreja Štefanka – popredného a výnimočného literáta, spolkového aktivistu, horlivého slovenského národovca v Rumunsku a lídra slovenskej Dolnej zeme, ako aj neprehliadnuteľného krajanského činiteľa v kontexte slovenského sveta. Na podujatí v Nadlaku sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu uvádza názov Dolnozemskí Slováci a rok 2018. Dvojdňové odborné sympózium reflektuje udalosti uplynulého storočia, a to najmä v kontexte roku 1918, aj pre Slovákov v rôznych častiach Európy, pričom špecificky v priestranstvách Dolnej zeme, s nesporným a kľúčovým dejinným, sociálno-politickým a sociálno-ekonomickým prelomom vrátane nových podmienok a postupných východísk na formovanie národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity autochtónnych Slovákov v celej oblasti v rámci vzniku následníckych štátnych útvarov po rozpade Rakúsko-Uhorska. Konferencia reflektuje tieto udalosti z viacerých aspektov: historického, kulturologického, etnologického či umeleckého. Zámerom je, aby z jednotlivých štúdií vznikla komplexná interdisciplinárna mozaika nazerania na túto problematiku, ktorá bližšie objasní početné fenomény, ako aj zložitejšie vzťahy uvedenej témy v priebehu uplynulého storočia.

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

 

Pripomienku na Ondreja Štefanka

k jeho nedožitej sedemdesiatke

čítajte na portáli Slovenské zahraničie:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2947/ondrej-stefanko-by-mal-70-nadlak-a-slovaci-v-rumunsku-blahorecia-ze-bol-vyoral-brazdu-do-ktorej-sa-odda-stale-siat

 

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko—slovensky-basnik-z-rumunska