V nedeľu sa konal Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke

Zväz Slovákov v Maďarsku,   Slovenská samospráva Novohradskej župy,  miestna a slovenská samospráva v Banke (Bánk) , ako aj Združenie novohradských a hevešských Slovákov zorganizovali v nedeľu 28. júla 2013  17. Celoštátny festival Slovákov v Maďarsku a 47. Novohradské národnostné stretnutie.  

Program stretnutí a podujatí sa začal o 15. h folklórnou ekumenickou bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Účastníci festivalu potom prešli v krojovanom sprievode k javisku na jazere.

Kultúrny program Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu a Novohradského národnostného stretnutia s názvom „Za horami, po dolinách“ sa začal o 16.30 h na javisku nad jazerom. Predsedníčka župnej slovenskej samosprávy Ruženka Komjáthiová a predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková slávnostne otvorili program a privítali vzácnych hostí.  Prítomných pozdravil veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss,  predseda ÚSŽZ Igor  Furdík a  starosta obce Banka András Ivanics.  Na javisku sa následne vystriedali súbory Páví krúžok Borouka z Telekgerendášu, folklórne skupiny Banka,  Novohradské srdcia – Novohrad,  Rozmarín – Veňarec, Zornaca – Jača, Veľká Bukovina – Répašská Huta, Lipa – Budapešť, Zemplín – Michalovce, citarová skupina Dabaš – Šára, spevácky zbor Piliš – Čiv, Mlynky, Santov, dievčenská spevácka skupina – Veňarec, ľudová hudba Svrčkovci – Šalgótarján.

Záverečný program s názvom Folklórne pozdravy sa uskutočnil v prekrásnom prostredí Banského jazera o 19.30 h. Účinkovali členovia folklórneho súboru Ipeľ (Ipoly) – Mihálygerge, ľudová hudba  Svrčkovci a folklórna skupina Zemplín z Michaloviec.

Počas celého dňa prebiehali aj sprievodné podujatia – jarmok ľudových remesiel a slovenské gastronomické špeciality jednotlivých novohradských osád.

Program 17. Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.