V Novembri ’89 sa nám na námestiach vrátila ľudská dôstojnosť, tvrdí historik Jozef Žatkuliak v rozhovore pre Pravdu

Podľa neho sme však v každom prípade na revolučných námestiach znovunadobudli ľudskú dôstojnosť. Bolo už len vecou svedomia každého z nás, ako s ňou počas nasledujúcich 25 rokov narábal, neraz aj v nových zložitých životných situáciách, aké nám priniesla doba – uvádza rozhovor s historikom JOZEFOM ŽATKULIAKOM v denníku PRAVDA redaktorka SOŇA PACHEROVÁ.

Prečo sa November '89 odohral práve, ako sa vraví, „tu a teraz“? Aké spoločenské pohyby a okolnosti sa v danom časovom okamihu preťali?

Väčšinu dejinných udalostí nám zvyčajne pripomína len jediný dátum, ktorý znamená prelom, či už v spoločenskom systéme, politickej línii, alebo v živote ľudstva vôbec. Podobne, aj keď bol 17. november 1989 iba jeden deň v kalendári, zhutnili sa v ňom zmeny spoločensko-politickej klímy, ktoré dozrievali v oveľa dlhšom časovom horizonte, pred ním a po ňom. Tak na medzinárodnej, ako aj na domácej scéne.

KTO JE JOZEF ŽATKULIAK

Historik, narodil sa v roku 1954 v Ružomberku, v roku 1979 vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vedúci vedecký pracovník Historického ústavu SAV sa už od roku 1980 zaoberá novodobými slovenskými a česko-slovenskými dejinami v období rokov 1945 až 1992. Je nositeľom viacerých ocenení za vedecko-výskumnú prácu a popularizáciu vedy, aj členom niekoľkých občianskych združení, vrátane Spoločnosti Alexandra Dubčeka.

Na titulnej fotografii:

Málokto z ľudí na novembrových námestiach tušil, ako sa situácia vyvinie. Pretosi treba vážiť ľudí, ktorí sa postavili na tribúny, pretože nasadzovali život, tvrdí historik Jozef Žatkuliak.

Foto Pravda: Ivan Majerský

 

ROZHOVOR S HISTORIKOM JOZEFOM ŽATKULIAKOM

ČÍTAJTE NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA:

http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/336204-historik-v-novembri-89-sa-nam-na-namestiach-vratila-ludska-dostojnost/