V novohradskej obci Banka sa Slováci v Maďarsku stretnú na slávnostiach folkloristiky a slovenskosti

Prvá augustová nedeľa bude patriť XIX. Celoštátnemu folklórnemu festivalu Slovákov v Maďarsku a 49. Novohradskému národnostnému stretnutiu. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 2. augusta 2015 v obci Banka (Bánk) v Novohrade. Súčasťou oboch slávností bude viacero podujatí, na ktoré organizátori úprimne pozývajú v priložených plagátoch vo fotogalérii. Z pohľadu Slovákov v Maďarsku jedno z kľúčových každoročných kultúrno-spoločenských podujatí finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Z celého priehrštia programov počas nedele 2. augusta upriamujeme pozornosť na folklórnu bohoslužbu Nezabúdame a ďakujeme v miestnom evanjelickom kostole, fotovýstavu 300 rokov v týchto končinách, pestrý Jarmok ľudových remesiel so slovenskými gastronomickými špecialitami, najmä však hodnotný program slovenských folklórnych súborov z Maďarska a Slovenska.

Príďte do obce BANKA v maďarskej časti NOVOHRADU!

Zažite hodnotový potenciál predstavujúci bohatstvo kultúrneho a duchovného dedičstva našej Slovače v Maďarsku!