V obci Onkovce bola odhalená pamätná tabuľa M. R. Štefánikovi.

Užhorodský spolok Slovákov dňa 8.októbra 2020 v obci Onkovce, okres Užhorod, slávnostne odhalil pamätnú tabuľu venovanú veľkému slovenskému dejateľovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Napriek nepriaznivej situácii v spojitosti s pandémiou Covidu 19, sa odhalenia tabule zúčastnili starosta obce Onokovce  Pavol  Mašika, predseda krajského spolku slovenskej inteligencie Ernest Horvat, sochár Eduard Aleksij, predseda Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko a zástupcovia krajanov.

Program podujatia obohatili svojim vystúpením  mužský ľudový folklórny súbor Karpatské hlásy a ženský folklórny súbor Marička, ktorí zaspievali slovenské, rusínske a ukrajinské piesne. Podujatie si natočila do svojho vysielania slovenská redakcia ,,Slovenské pohľady“  pre televíziu  UA-ZAKARPATIE.

Obec Onokovce je známa tým, že za 1. ČSR malo z 800 obyvateľov 378 občanov slovenskú národnosť, čiže takmer polovica. V rokoch 1947-1948 sa veľká časť Slovákov stala optantámi-presťahovali sa na Slovensko. V súčasnosti žije v obci nepočetná slovenská menšina, asi 50-55 občanov, ktorá má aj rimsko-katolický kostol, v ktorom sa omša svätí aj v slovenskom jazyku. Touto akciou sa potvrdilo, že slovenský duch v obci ešte žije.

Pamätná tabuľa bola odhalená vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.