V Paríži vyprosovali krajania na slávnostnej sv. omši v kostole Madeleine pokoj a mier v Európe

Kresťania všetkých cirkví vzdávajúc úctu k životu, sa vo svojich modlitbách, spevoch, najmä však v kázňach v kostoloch a chrámoch obracajú k veriacim s apelom na etiku, morálku, nádej a porozumenie v našom všednom konaní a bytí. Tieto a im podobné hodnoty vyznávajú aj Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sa vo veľkom počte zišli v nedeľu 21. júna 2015 v parížskom kostole Madeleine na slávnostnej sv. omši k sv. Cyrilovi a Metodovi – patrónom Slovanov a spolupatrónom Európy. Na túto pobožnosť ich s radosťou pozval Mons. Imrich Tóth, rektor Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Úmyslom a motívom sv. omše, na ktorej sa zúčastnil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bolo vyprosenie pokoja a mieru v Európe, zvlášť medzi slovanskými národmi. Na slávnosti boli prítomní viacerí oficiálni hostia – politici, diplomati, ako aj významní zástupcovia spoločenských, kultúrnych a duchovných organizácií a inštitúcií zo slovenského krajanského sveta , ako aj zo Slovenska. Medzi hosťami boli o. i. aj Peter Kažimír, minister financií SR a JE Marek Eštok, veľvyslanec SR vo Francúzsku.

Hlavným celebrantom bola J. Em. Kardinál Jozef Tomko, Emeritný perfekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Sv. omša a homília sa celebrovali vo francúzskom jazyku, čítania vo francúzštine a slovenčine, prosby v slovanských jazykoch, počas sviatosti zazneli glagolské a slovenské spevy. V programe vystúpil spevácky zbor Aleluja z Kapušian.