V slovinskej Ľubľane odborne o slovenskej gramatike

Hoci v Slovinsku okrem aktivít Slovákov vďaka Evanjelickej a. v. cirkvi  v Slovinsku zväčša v blízkosti hraníc s Maďarskom nezaznamenávame organizovanejšie formy krajanského života (komunitu Slovákov v Slovinsku tvoria zväčša naši krajania v podnikateľskej sfére, prípadne v zmiešaných manželstvách), slovenský jazyk tu žije a dýcha. Je to vďaka pedagogickej činnosti a programu, ako aj vďaka mimo študijným aktivitám Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane.

K mnohorakému vkladu v príprave slovakistov z radov slovinskej študujúcej mlade patrí aj publikačná a vydavateľská činnosť popredných pedagógov a jazykových špecialistov spomínanej katedry. Aktuálne pozýva Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane na krst a prezentáciu knihy doc. PhDr. Evy Tibenskej, CSc.,  ktorú autorka a skúsená odborná pedagogička – lektorka ľubľanskej katedry – nadpísala titulom Gramatika slovenského jazyka – I. diel Morfológia.

Podujatie uvedenia publikácie sa uskutoční v utorok 19. marca 2019 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane (viď pozvánku vo fotogalérii). Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa s pedagógmi a študentmi z Katedry slovenského jazyka a literatúry stretol v Ľubľane v rokoch 2017-2018, ocenil počin vydania predmetnej knihy a jej autorke E. Tibenskej odoslal mail tohto znenia: „Pozdravujem všetkých účastníkov krstu Vašej knihy na Univerzite v Ľubľane a želám krstniatku úspešný vstup do duchovného života slovenského sveta.“

X                               X                              X

Hoci skromná slovenská komunita v Slovinsku nemá zastrešujúci spolok, ako popoluška sa vyníma práve 72-ročné pôsobenie slovakistiky, ktorú na Univerzitu v Ľubľane v rámci jej Filozofickej fakulty zaviedol Viktor Smolej v roku 1947. Andrej Rozman, ktorý pred dvoma rokmi slávil životnú sedemdesiatku, je jeho dlhoročným pokračovateľom (v roku 1974 ukončil FF UK v Bratislave v odbore slovenčina a ruština), pričom svojou charizmou i kontaktmi so Slovenskom udržiava slovakistiku pri živote a snaží sa vychovávať nástupcov. Podľa prof. A. Rozmana nie je dôležitá kvantita, ale udržanie výučby slovakistiky, čo však nič nemení na skutočnosti, že táto sa po jubilejnom 70. roku svojej činnosti dostáva do stavu „ohrozenia“. Podľa monitorovaných indikácii nie je totiž z rôznych dôvodov záujem o štúdium slovakistiky (bakalárske a magisterské) medzi slovinskými študentmi…

Oddelenie slovakistiky na Katedre slavistiky FF Univerzity v Ľubľane v súčasnosti pôsobí v čele s kmeňovým zamestnancom univerzity a docentom zo Slovenska Jurajom Pallayom a lektorkou zo Slovenska doc. Evou Tibenskou.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo počas pracovnej návštevy Slovinska v roku 2017 v debate s lektorkou slovenského jazyka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane Evou Tibenskou na pôde ZÚ Slovenskej republiky v Ľubľane.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy zo stretnutí Jána Varša počas pracovnej návštevy v Ľubľane vo februári 2017: s profesorom Andrejom Rozmanom, lektorkou slovenského jazyka Evou Tibenskou a študentmi Katedry slovakistiky na Inštitúte slavistiky Univerzity v Ľubľane.

Foto: ĽUDO POMICHAL