V ukrajinskej Storožnici tlieskali festivalu slovenského folklóru Slovenská ruža

Naši krajania na Ukrajine aj vďaka Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra a jej zapáleným organizátorom, za slovenčinu medzi mládežou horliacim pedagógom a v tom najlepšom krajanským spolkovým manažérom, aj mimo Užhorodu – odvekého spoločensko-kultúrneho a vzdelávacieho centra Slovákov v Zakarpatsku (spomeňme obce Storožnica, Turie Remety, Veľké Berezné, Seredné či Antalovce…), životne dôležitého pre slovenskú národnostnú menšinu, nehľadiac na obetu vlastnej energie, času a neraz aj finančných vkladov „na oltár zachovania slovenskosti“ na Ukrajine, s ohromným entuziazmom rozvíjajú okrem vzdelávacieho jazykového aspektu v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina, najmä autentickú tradičnú slovenskú kultúru a folkloristiku.

Najlepším potvrdením týchto snáh bolo aj dianie v dňoch 25.-26. augusta 2018, keď sa v obci Storožnica, v ktorej dodnes znie slovenská reč v rodinách i škole, vďaka Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v čele s jeho predsedníčkou Valériou Balanko, ako aj vďaka súčinnosti miestnych orgánov obce, uskutočnila jedinečná prehliadka folklórnych súborov a zoskupení dospelých aj mládeže. Festival slovenského folklóru Slovenská ruža aj tentoraz v tom najlepšom „bral za srdce“ a emotívne v tvárach okrem neopísateľnej spokojnosti účinkujúcich i divákov vyludzoval v očiach aj slzy dojatia.

V rámci svojich príhovorov počas slávnostného otvorenia festivalu do ďalšej tvorivej a prínosnej činnosti aktívnu strednú, najmä však najmladšiu generáciu Slovákov v Zakarpatsku povzbudili Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, poslanec Parlamentu Ukrajiny Robert Horvat, ako aj domáca hostiteľka, významná slovenská spolková aktivistka našich krajanov na Ukrajine Valéria Balanko, predsedníčka Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku.

 

Snímky vo fotogalérii:

VLASTIMIL FABIŠÍK