V USA navštívil Ján Varšo krajanov počas pracovnej cesty v New Yorku, New Jersey, Clevelande a Pittsburghu

V piatok 4. decembra návštevou slovenskou školy a kostola na Manhattane v New Yorku, ako aj následným rozsvietením vianočného stromčeka medzi krajanmi v Astórii ukončil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prvú časť svojej pracovnej návštevy Spojených štátov a Kanady. Počas štrnástich dní od 29. novembra do 13. decembra 2015 postupne navštevuje Ján Varšo krajanské komunity, významné spolky, kľúčové kultúrne a duchovné inštitúcie, ako aj  tradičné médiá Slovákov v USA a Kanade v niekoľkých mestách, v ktorých naši krajania rozhodujúcou mierou prispievajú k udržiavaniu národného povedomia a rozvíjaniu kultúrnej identity na prospech všeobecného utužovania krajanskej vzájomnosti. 

Prvých šesť dní pobytu medzi krajanmi v zámorí patrilo stretnutiam so Slovákmi v USA. V sprievode generálnej konzulky SR v New Yorku Jany Trnovcovej absolvoval predseda ÚSŽZ celý rad stretnutí a rokovaní s vedúcimi osobnosťami života Slovákov v USA, ako aj aktivistami, kultúrnymi, duchovnými a spolkovými pracovníkmi, pedagógmi a publicistami pozitívne ovplyvňujúcimi svojim vkladom krajanský život.

Ján Varšo v pondelok 30. novembra rokoval s Milanom Čubom, vydavateľom Slováka v Amerike, jedných z najtradičnejších a najstarších novín v krajanskom svete, následne absolvoval stretnutie s predstaviteľmi krajanských organizácií v New Yorku. V priestoroch Generálneho konzulátu SR sa podvečer zúčastnil na slávnostnom otvorení výstavy k 200. výročiu narodeniu Ľudovíta Štúra. Prvý pracovný deň pobytu v New Yorku zavŕšil J. Varšo stretnutím s predstaviteľmi Slovensko-amerického kultúrneho strediska v čele s prezidentkou tejto organizácie pani Sabinou Sabados.

V prvý decembrový deň predsedu ÚSŽZ privítali krajania v New Jersey, kde sa postupne stretol s predstaviteľmi Slovenskej ligy v Amerike, navštívil Slovenský katolícky Sokol a zotrval v príjemnom ovzduší debaty s členmi organizačného výboru Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey, ktorý patrí desaťročia k najvýznamnejším a najnavštevovanejším krajanským podujatiam prezentujúcich slovenskosť, rozvíjanie kultúrnej identity a podporu duchovného dedičstva, ako aj spolupatričnosť Slovákov žijúcich v zámorí. Popoludní sa v Lindene oboznámil Ján Varšo s činnosťou Slovenského centra detí Lipka pri Kostole sv. Rodiny, návšteva New Jersey vyvrcholila neformálnym a srdečným stretnutím s krajanmi.

V stredu 2. decembra mal predseda ÚSŽZ celodenný pracovný program v Clevelande. Najskôr sa stretol s predstaviteľmi Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty, popoludní absolvoval návštevu Slovenského inštitútu. S časťou krajanskej komunity, ktorá má v tomto meste svoje významné historicko-spoločenské posolstvo, sa Ján Varšo stretol v Slovak Cultural Gardens, následne zasadol za okrúhly stôl so zástupcami krajanských spolkov, ktorý v Clevelande zorganizovala Slovenská katolícka jednota. Bodkou za mimoriadne inšpiratívnym dňom v Clevelande bolo interview Jána Varša pre Slovenské rádio v Clevelande, ktorého vysielanie pre našich krajanov sa roky s pozitívnym ohlasom šíri aj vďaka pánovi Milanovi Kobulskému.

Ján Varšo zavítal ďalší deň do Pittsburghu, jedného z tých kľúčových miest Slovákov v USA, pre ktoré bola príznačnou početná a významom národného cítenia a slovenského povedomia aj ďalších našich krajanov pozitívne ovplyvňujúca komunita ešte z čias vysťahovalectva zo začiatku 20. storočia. V Pittsburghu privítal predsedu ÚSŽZ pán Joe Senko, honorárny konzul SR, následne sa v jeho prítomnosti stretol s predstaviteľmi krajanských organizácií a spolkov v tamojšej slovenskej komunite. J. Varšo v ďalej časti programu zavítal aj na akademickú pôdu University off  Pittsburgh. 

V piatok 4. decembra, záverečný deň pracovného pobytu v Spojených štátoch, absolvoval Ján Varšo program opäť v New Yorku. Tematický obsah dňa bol v značnej časti rámcovaný oblasťou vzdelávania a výučby slovenského jazyka novej generácie našich krajanov. Po pracovnom rokovaní na pôde Generálneho konzulátu SR v New Yorku absolvoval Ján Varšo návštevu slovenskej školy a slovenského kostola na Manhattane, následne sa oboznámil s prácou pedagógov a aktivitami detí v českej a slovenskej škole v Astórii, kde sa v príjemnom ovzduší medzi našimi krajanmi zúčastnil aj na spoločenskom akte slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka.

Počas stretnutí s osobnosťami krajanského života a Slovákmi, ktorí sa pričinili významnou mierou o zveľaďovanie slovenského ducha v prostrediach slovenských komunít v Spojených štátoch, rozvíjaniu kultúrnej identity a potvrdzovaniu národného povedomia skrze ich celoživotný vklad, ocenil Ján Varšo novinára, publicistu a mimoriadne tvorivého krajanského aktivistu pána Jána Holého a honorárneho konzula Slovenskej republiky v Pittsburghu Joe Senka na znak úcty a vďaky za tento ich vklad Pamätnou medailou predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Od soboty pokračuje až do nedele 13. decembra pracovná návšteva Jána Varša medzi našimi krajanmi v zámorí stretnutiami a rokovaniami v Kanade. Postupne sa stretne s vedúcimi osobnosťami života Slovákov v Kanade, ako aj aktivistami, kultúrnymi a spolkovými pracovníkmi, pedagógmi, vedcami a publicistami pozitívne ovplyvňujúcimi krajanský život.

Pracovná návšteva J. Varša v zámorí má za cieľ podnietiť a motivovať slovenské komunity k vytváraniu kreatívnejších, užších a kvalitatívne lepších vzťahov nielen vo vzájomnej komunikácii našich krajanov v USA a Kanade, ale aj v rámci slovensko-slovenského dialógu s domovinou svojich predkov a ich niekdajšou vlasťou – Slovenskom.