V Užhorode organizovali krajania v Zakarpatsku Slávnosti Slovákov na Ukrajine

Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku organizovala počas víkendu v dňoch 24.-25. augusta 2019 Slávnosti Slovákov na Ukrajine. Po prvý raz sa slávnosti uskutočnili v Zakarpatskom múzeu ľudovej architektúry v Užhorode a v bohatom kultúrno-umeleckom programe vystúpili domáce slovenské folklórne súbory z Ukrajiny, ako aj slovenské súbory z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Na podujatí sa zúčastnil a prítomným sa prihovoril aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Slávnosti Slovákov na Ukrajine v rámci svojho dotačného systému na projekty krajanov finančne podporil.

Potešiteľné je, že agilní organizátori zo Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku pozvali na dvojdňové podujatie, súčasťou ktorého je okrem folkloristiky a autentickej slovenskej kultúry, nositeľom ktorej sú naši krajania v tomto regióne Ukrajiny, aj prezentácia pestrosti slovenskej gastronomickej ponuky, viaceré folklórne súbory tak z materského štátu – Slovenska, ako aj krajanov z rôznych slovenských prostredí spomínaných štátov. Aj preto sa tento ročník slávností stal dôstojnou manifestáciou slovenskosti v jej rozmanitosti v prostredí našich krajanov v Zakarpatsku, pričom priamo v jeho centre – Užhorode.