V Užhorode sa krajania nadchli tradičným XXII. Slovenským Betlehemom

V nedeľu 14. decembra 2019 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXII. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2019. Jeho organizátorom, ako i v predošlé roky, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine.

Na prehliadke sa zúčastnilo 12 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: Seredné, Antalovce, Storožnica Užhorodského okresu, Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu,  Perečín, Turie Remety okr. Perečín, mesta Užhorod a Veľký Berezný. Nechýbali ani hostia zo Slovenska – súbor Porubjan z Poruby pod Vihorlatom (vedúca pani Marta Dudrová), Pavlovčane z Pavloviec nad Uhom (vedúca pani Pinkovská). Celkovo v súťažnej prehliadke účinkovalo 179 účastníkov.

Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia – hlavný špecialista Odboru národnosti a náboženstiev  Oblastnej štátnej administratívy (OŠA) Liubov Petrišina, konzulka Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode Zlatica Gregušová, pomocný biskup Mukačevskej rímsko-katolíckej diecézy o. Mikuláš, prvý honorárny konzul SR v Užhorode Ivan Šufrič, riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce PhDr. Karina Obšatníková, predseda Matice slovenskej v Ukrajine Jozef Hajniš a iní.

V úvode tradične zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine). Všetkých prítomných potom privítala Liubov Petrišina, Zlatica Gregušová, Biskup o. Mikuláš, Karina Obšatníková. Vo svojom príhovore Karina Obšatníková prečítala aj pozdravný list predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a odovzdala Mimoriadnu cenu Matice slovenskej Kultúrno-osvetovej organizácii Matice slovenskej v Ukrajine, jej predsedovi Jozefovi Hajnišovi a podpredsedníčke Gabriele Brovdiovej pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Užhorode (1919).

Jozef Hajniš pozdravil prítomných, zaželal účinkujúcim pekný výkon, divákom najkrajšie zážitky. Poďakoval sa Matici slovenskej za vysoké ocenenie, pripomenul, že XXII. ročník Slovenského Betlehemu sa koná práve v období, keď si Matica slovenská pripomína 100. výročie od založenia Miestneho odboru MS v Užhorode. V tom čase Matica slovenská mala dominantné postavenie na Podkarpatskej Rusi, odvádzala veľkú kultúrno-osvetovú činnosť, organizovala rôzne krúžky, amatérske divadlá, množstvo aktivít.

Rozozneli sa prekrásne vianočné koledy, vinše. Súťažilo sa v troch kategóriách: Betlehemské hry; koledy a vinše; scénky. Výkon hodnotila 5-členná porota na čele so skúseným pracovníkom kultúry Leontiom Lenartom. Ocenení dostali pamätné listy a darčeky od Matice slovenskej v Ukrajine, Oblastnej štátnej administratívy a Matice slovenskej na Slovensku.

Na záver Jozef Hajniš sa úprimne poďakoval účastníkom, spoluorganizátorom a divákom, zaželal prijemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoj a mier. Poďakoval sa za pomoc a podporu Oblastnej štátnej administratíve, Matici slovenskej, Generálnemu konzulátu SR v Užhorode a Ivanovi Šufričovi. Podujatie tradične skončilo najkrajšou vianočnou piesňou Tichá noc, ktorú spoločne zaspievali všetci prítomní. Všetkých účastníkov potom ešte čakalo občerstvenie.

Oblastná súťažná prehliadka slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov poskytla zúčastneným nádherný zážitok, plný lásky, vyvolávajúci v duši pokoj a v srdci radosť. Skrášlila predvianočnú atmosféru a zviditeľnila slovenské kresťanské tradície, čo prispieva k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Bolo to povzbudenie pre všetkých účastníkov a návštevníkov, tak potrebné v tomto zložitom období na Ukrajine.

Informácia: MS v Ukrajine