Valné zhromaždenie SZSZ sa zíde v Bratislave

Kalendárna jeseň, hoci priam horúce babie leto v našich končinách tomu nenasvedčuje, evokuje aj čas bilancovania. Svetové združenie Slovákov v zahraničí ako inštitúcia zastrešujúca, spájajúca a prezentujúca úsilie spolkov, organizácií, ale aj individuálnych členov z radov našich krajanov, analýzou svojich aktivít a prehodnocovaním poslania s ambíciou nastolenia nových cieľov, sa s podobnými ambíciami stretáva každé štyri roky v Bratislave na svojich výročných snemovaniach.

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), informuje o tom, že v sobotu 26. októbra 2019 sa v kongresovej sále Hotela Nivy v Bratislave uskutoční VI. riadne Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Na vrcholnom snemovaní organizácie reprezentujúcej našich krajanov vo svete, sa zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ide o vrcholné snemovanie strešnej organizácie slovenského zahraničia, združujúcej viac než sto najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z 24 krajín sveta, aké sa koná raz za štyri roky.