Večer polesňakov tradičnou ozdobou kultúrnych aktivít Slovákov v Chorvátsku

V sobotu 10. septembra 2016  Matica slovenská v Markovci – Našickom s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Rady pre národnostné menšiny Chorvátska usporiada od 18.30 h v kultúrnom centre Drevenica tradičný, v poradí už 17. Večer polesňakov. Významné a originálne krajanské podujatie kolorované autentickou slovenskou folkloristikou (kľúčový organizačný i programový podiel na seba berie jeden z najúspešnejších folklórnych súborov Slovákov v Chorvátsku – „Franjo Strapač") sa v tomto roku nesie v znamení leitmotívu „Pozdravme spoločne ešte jednu jeseň!“

Na podujatí sa zúčastňujú predstavitelia jednotlivých organizácií Matice slovenskej, garantom Večera polesňakov je zastrešujúca a reprezentatívna organizácia našich krajanov v Chorvátsku – Zväz Slovákov v Chorvátsku. Počas osláv vystúpia v programe viaceré popredné folklórne súbory (podrobne na plagáte podujatia vo Fotogalérii). Samotné posolstvo Večera polesňakov spočíva okrem bezprostrednosti stretávky Slovákov v Chorvátsku a prehliadky folklórneho kumštu najmä vo významovom kontexte udržiavania ľudových zvykov a kultúrnych tradícií s akcentom na zachovanie a zveľaďovanie rodného jazyka.

Súčasťou spoločensko-kultúrneho večera, ktorého názov je odvodený od skvelých lahodných a chrumkavých zemiakových placiek – polesňakov, bude aj družná debata účastníkov spestrená ochutnávkou ďalších tradičných tunajších jedál a nápojov, pripomínajúcich prítomnosť slovenskej stopy v tomto časopriestore.

 

Na titulnej fotografii:

Pripomienka Večera polesňakov z roku 2015 na spoločnej snímke účastníkov a hostí podujatia.