Večer polesňakov v Markovci: folkloristický sviatok Slovákov v Chorvátsku s gurmánskou príchuťou

V sobotu 8. septembra 2018  Matica slovenská v Markovci  Našickom a SKUS „Fraňo Strapač“ s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiada od 18.00 h v kultúrnom centre Drevenica tradičný, v poradí už 19. Večer polesňakov.  Bohatý kultúrno-umelecký program so začiatkom od 18.30 h zvýrazní aj gurmánska špecialita tamojších Slovákov – zemiakové placky. Významné a originálne krajanské podujatie kolorované autentickou slovenskou folkloristikou (kľúčový organizačný i programový podiel na seba berie jeden z najúspešnejších folklórnych súborov Slovákov v Chorvátsku – „Fraňo Strapač" z Markovca sa nesie aj v duchu „nepísaného“ leitmotívu spoločného pozdravu účastníkov blížiacej sa jeseni.

Na podujatí sa zúčastňujú predstavitelia jednotlivých organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku, ktoré združuje zastrešujúca a reprezentatívna organizácia našich krajanov v Chorvátsku – Zväz Slovákov v Chorvátsku. Počas osláv vystúpia v programe viaceré popredné folklórne súbory (podrobne na plagáte podujatia vo Fotogalérii). Samotné posolstvo Večera polesňakov spočíva okrem bezprostrednosti stretávky Slovákov v Chorvátsku a prehliadky folklórneho kumštu najmä vo významovom kontexte udržiavania ľudových zvykov a kultúrnych tradícií s akcentom na zachovanie a zveľaďovanie slovenskosti v celej jej rozmanitosti.  

Súčasťou spoločensko-kultúrneho večera, ktorého názov je odvodený od skvelých lahodných a chrumkavých zemiakových placiek – polesňakov, bude aj družná debata účastníkov spestrená ochutnávkou ďalších tradičných tunajších jedál a nápojov, pripomínajúcich prítomnosť slovenskej stopy v tomto časopriestore.

 

Na titulnej fotografii:

Garantom kultúrneho vyžitia sa počas Večera polesňakov v Markovci Našickom sú už tradične folkloristi SKUS-u Fraňo Strapač – hostitelia v markoveckej Drevenici.