Večer polesňakov v Markovci v znamení tanca, piesní, chutí aj vôní

V sobotu 10. septembra 2016 usporiadala Matica slovenská v Markovci Našickom 17. ročník „Večer polesňakov", ktorý sa uskutočnil pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Početných prítomných privítala predsedníčka Matice slovenskej v Markovci – Načickom Branka Baksa. Osobitne privítala konzulku Slovenskej republiky v Chorvátsku Ivetu Mesiarikovú.

Na podujatí sa zúčastnila podpredsedníčka Rady pre národnostné menšiny Renata Trischler, primátor mesta Našice Krešimir Žagar, generálny konzul v Bekéšskej Čabe Igor Furdík , členovia predsedníctva Zväzu Slovákov na čele s predsedom Mirkom Vavrom, predstavitelia mesta Našice , ako aj obcí Josipovac, Medurić, členovia matíc Slovenska ako aj široká verejnosť.

V markovskej Drevenici sa predstavili bohatým kultúrnym programom súbory SKUS „Fraňo Strapač" Markovec Našický, SKUD „ Bratia Banasovci" Josipovac, KUD „ Čačinci", KUD „Zagorci" z Beljeviny, mužský spevácky zbor „Alte Kamaraden" z Osieka. Hosťom programu bol folklórny súbor „ Púčik" z Brna. Svojim programom vytvorili nádhernú atmosféru národných piesní a tancov, ktorými prezentovali bohatstvo folklóru a kultúrneho dedičstva. Matice slovenské sa počas podujatia prezentovali aj pečením zemiakových placiek, kde ponúkali svoje recepty.

Matica slovenská v Markovci – Našickom bola založená v roku 1993 a má 108 aktívnych členov. Matica Markovac patrí tiež medzi tie matičné spolky, ktoré aktívne prispievajú k zachovávaniu slovenskej kultúry a národných tradícií v Chorvátsku. Podujatia boli mediálne pokryté na lokálnej úrovni.