Večer slovenského adventu pod Pilíšom

Slovenské osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSSM) v Mlynkoch usporiadalo v sobotu 15. decembra v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch Večer slovenského adventu. V programe vystúpili folklórne súbory z Nitrianskeho regiónu: Spevácka skupina Lúč z Lužianok, Bádičanka z Bádic a folklórna skupina Jaročan z Jarku.

Večer slovenského adventu súborov z Nitrianskeho regiónu pozostával z pestrého folklórneho programu, zo spracovaných predvianočných a vianočných ľudových zvykov, vrátane významných jesenných a zimných dní. Nechýbali oberačkové zvyky, ani šúpanie kukurice, či tradičné liatie olova, ktoré malo dievkam priniesť šťastie, keďže sa dozvedeli, kto bude ich mužom. Zavŕšením bohatého programu boli vianočné koledy.

Po Slovenskom Mikulášovi bol Večer slovenského adventu v poradí druhou spoločensko-kultúrnou udalosťou v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch, ktoré slávnostne otvorili 2. októbra 2012 spoločným prestrihnutím pásky premiéri oboch krajín – predseda vlády SR Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán. Poslaním tohto spoločensko-kultúrneho strediska je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie a upevňovanie ich vzájomných vzťahov.

 
Viac informácií a fotografií:

www.oslovma.hu