Veľvyslanec SR v Chorvátsku Peter Susko v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvý raz navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová. Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou témou tohto stretnutia.

Hostí z veľvyslanectva privítali v utorok 25. februára 2020 zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice, na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia Zväzu Slovákov vrátane jeho predsedu Mirka Vavru, ako aj zakladatelia Slovenského kultúrneho centra Našice.

V rozhovore bola dohodnutá konkrétna pomoc a podpora veľvyslanectva na projektoch, z ktorých niektoré budú realizované už v nadchádzajúcich týždňoch. Spolupráca sa bude rozvíjať v oblasti výstavnej činnosti, ale aj zábavno-edukačných programov pre žiakov slovenského jazyka. Pri tejto príležitosti veľvyslanec Peter Susko predložil niekoľko návrhov v súvislosti s úsilím vrátiť slovenský jazyk na osijeckú univerzitu, a realizácia ktorých si vyžaduje synergiu kompetentných inštitúcií zo Slovenska a z Chorvátska.

Podporu Slovenskému kultúrnemu centru Našice, ako aj ostatným slovenským organizáciám ktoré pôsobia v Chorvátsku, slovenská vláda poskytuje nie len cez veľvyslanectvo v Záhrebe, ale aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prostredníctvom ktorého pred desiatimi rokmi bola zabezpečená časť finančných prostriedkov určených na kupu sídla Zväzu Slovákov, ako aj finančná podpora projektov Slovenského kultúrneho centra Našice od jeho založenia dodnes.

ZDROJ: SKC Našice