Veselohra Náš pán ujo

Ochotnícka divadelná skupina klubu Mladé srdcia z rumunského Nadlaku sa predstavila v piatok 15. 5. 2009 o 19. h slovenskému publiku v Bratislavskom bábkovom divadle na Dunajskej ul. 36 veselohrou Náš pán ujo  od Ferka Urbánka v réžii prof. Eleny Dariny Kmeťovej.

Veselohra, v ktorej prevláda zdravý ľudový humor, je presýtená porekadlami i prísloviami. Náš pán ujo – ten pravý, šikovne rozrieši prípad. Zlo je potrestané, nedorozumenie rozriešené a hrdinovia  poučení na vlastnej škode.

Hlavným organizátorom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Osoby a obsadenie:       Bachráčik – Patrik Kiszel

Oľga, jeho žena – Alžbeta Iasovičova

Helenka, ich dcéra – Anna Nováková

Milan Záleský + Juro Baran – Milan Lóczi

Michal Záleský, amerikán – Ján Šušlák

Ivan Javor, učiteľ – Štefan Rozskoš

Anička – Anna Švihranová

Darinka – Mária Spuriganová

Želka – Alžbeta Čupavová

Uršuľa – Mária Popová

Šidlo – Daniel Gyurík

Srdečne Vás pozývame!
VSTUP VOĽNÝ

"

"

"