VIANOCE V KROJI: Matica slovenská vyhlásila vianočnú výzvu aj pre našich krajanov!

Verejnosť sa môže zapojiť do vianočnej výzvy Matice slovenskej s názvom Vianoce v kroji. Výzva je symbolickou reakciou na mnohé zrušené folklórne podujatia, tradičné remeselné trhy či tvorivé dielne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Adresovaná je aj krajanom v zahraničí. „Živý kontakt s tradíciami sa nedá plnohodnotne nahradiť online projektmi, hoci pre pandemické obmedzenia v kultúre veľa iných možností nie je. Preto sme vyhlásili vianočnú výzvu pre verejnosť Vianoce v kroji. Chceme každého povzbudiť, aby prežil Štedrý večer v slovenskom ľudovom odeve, oživil v rodine tradičné zvyky i pripomenul si skutočnú podstatu Vianoc,“ priblížil druhý podpredseda MS Marek Nemec.

Kultúrna ustanovizeň nezabudla ani na Slovákov žijúcich v zahraničí: „Mnohí naši krajania si zachovávajú tradičné vianočné zvyky práve vo svojich rodinách. Aj ako podpredseda pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia vnímam, že Slovensko sa málo zaujíma o svojich krajanov. Preto výzvu Vianoce v kroji adresujeme aj im, aby sme krajanské vianočné zvyky prezentovali doma na Slovensku“ dodal M. Nemec.

Matica slovenská motivuje ľudí zapojiť sa do výzvy získaním bezplatného požičovného za sviatočné kroje zo Šatnice MS v roku 2021 aj hodnotnými knihami z Vydavateľstva MS. Stačí, aby poslali fotku seba v kroji z matičnej šatnice pri vianočnom stromčeku s opisom vianočných zvykov vo svojej rodine. Knihu z matičného vydavateľstva môžu získať aj krajania, ktorí rovnako pošlú vianočnú fotku vo vlastnom kroji s opisom vianočných slovenských zvykov v zahraničí. Detaily sú zverejnené na webovej stránke MS www.matica.sk/satnica .

Šatnica MS v Martine uchováva 1658 krojov z rôznych oblastí Slovenska. Jej história je spätá s dejinami slovenského ochotníckeho divadla a sprofesionalizovaním kostymérskych služieb pre vtedajších ochotníckych hercov v 30. rokoch 20. storočia. V súčasnosti slúži širokej verejnosti, ktorá si v nej môže požičať pôvodné ľudové kroje, historické kostýmy či uniformy za dostupné ceny.

VERONIKA GRZNÁROVÁ, hovorkyňa Matice slovenskej

 

Uverejnené 10. 12. 2020