Viera Kučerová, rodáčka z Očovej, o svojom živote, záujmoch a tvorivom publicisticko-režisérskom a hereckom zábere v Prahe vo vysielaní Rádia Devín RTVS

Slovensko sa pýši mnohými výnimočnými rodákmi, ktorí, zvoliac si za miesto svojho študijného a následne aj profesijného pôsobenia kedysi dominantnejšiu časť spoločnej vlasti – Československa, zotrvajúc v Česku, v tom najlepšom dobyli aj stovežatú. Nepochybne sa k nim radí aj MgA Viera Kučerová, rodáčka z rázovitej Očovej, ktorá je nielen našim krajanom vo svete, ale aj poslucháčom na Slovensku, dobre známa svojimi podnetnými a hodnotnými reláciami SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET.

Polhodinkami, počas ktorých dvakrát do mesiaca zvyčajne spovedá významné osobnosti z radov Slovákov žijúcich v Českej republike, aby aj týmto spôsobom prezentovala životaschopnosť početnej slovenskej  komunity v oblasti kultúry, umenia, literatúry, histórie, prírodných vied či humanitných odborov. Napokon, už jej dlhoročné aktivity  v Občianskom združení BONA FIDE napovedajú, že najmä problematika kultúry, vzdelávania, komunikácie v prospech ušľachtilých cieľov obohacujúcich duchovno jej publika, vrátane najmladšej generácie, sú jej najbližšie i najmilšie činnosti prelínajúce sa s jej životným štýlom, filozofiou, posolstvami.

Nuž a práve o tom všetkom, ale aj o pohnútke vybrať si Prahu nielen za mesto svojich štúdií, ale aj za najpríjemnejšiu celoživotnú profesijnú aj súkromnú voľbu, sa vyznala kedysi talentovaná folkloristka – tanečníčka (ešte v gymnaziálnych časoch  vo Zvolene…) v rozhovore takpovediac v opačnom garde. Vieru Kučerovú totiž v relácii LUDIA, FAKTY, UDALOSTI, ktorú RÁDIO DEVÍN RTVS odvysielalo v premiére v sobotu 22. augusta 2020, vyspovedal pôsobivom  interview Jaroslav Rozsíval.

Napokon, započúvajte sa… Vrelo odporúčam, rozprávanie, postrehy, zážitky zo života a ďalšie inšpirácie Viery Kučerovej  v tandeme s moderátorom Jaroslavom Rozsívalom sú vskutku jedinečné.

 

VIERA KUČEROVÁ V ROZHOVORE 

S JAROSLAVOM ROZSÍVALOM

VO VYSIELANÍ RÁDIA DEVÍN RTVS:  

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1314/1400655