Viere Benkovej udelili prestížnu Cenu Slovenských spisovateľov

Žena, so svojim jemnocitom, meditatívnosťou a filozofickým rozmerom, ale aj lyrickým prístupom k realite, sa nevzdáva a stále pokračuje v hľadaní harmónie života. Veď, to je asi aj tá najhlbšia podstata a poslanie ženskej existencie. Neničiť a nebúrať, ale plodiť a tvoriť, pozdvihovať, robiť lepším, spájať a harmonizovať svet vôkol seba. Šíriť a rozdávať dobro a lásku. Lebo, láska je soľou zeme, láska je stromom života. Tá podstata života je zhrnutá vo výberoch z poézie Viery Benkovej Herbár zeme (2015) a Studňa (2019), ktoré Spolok slovenských spisovateľov (SSS) z Bratislavy vydal tejto svojej členke a našej prvej dáme poézie, ktorej v sobotu 7. marca 2020 v Báčskom Petrovci predseda SSS Miroslav Bielik udelil Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo . V ústrety dnešnému Medzinárodnému dňu žien jej odovzdal aj kyticu ruží. Blahoželáme!

Týmito slovami hodné zaslúžených epitetov uvádza novinárska kolegyňa Katarína Pucovská, zriaďovateľka a redaktorka publicistického internetového portálu kulpin.net, zaslúženú poctu významnej osobnosti slovenskej poetickej, literárnej a esejistickej tvorbe spájajúcu Vojvodinu so Slovenskom. Pretože nech už by sa čo dialo, pani Vierka Benková patrí nám, všetkým Slovákom.

Napokon, dôkazom toho bolo aj vlaňajšie ocenenie, keď v rámci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci jej k životnému jubileu – 80. narodenín, udelil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pamätnú medailu ÚSŽZ. Ocenil tým jej vklad za rozvoj slovenskej literárnej tvorby nielen v priestoroch Vojvodiny a celej Dolnej zeme, ale aj z aspektu jej významovosti a prínosu jej tvorby v materskej krajine  – na Slovensku. Ján Varšo na slávnostnom akte ocenil vtedy jej mimoriadny osobný vklad k uchovávaniu národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Srbsku.

S láskavým dovolením autorky a kolegyne Kataríny Pucovskej si dovolíme prevziať jej esejistickú reportáž aj pre návštevníkov webového sídla ÚSŽZ, keďže ide o mimoriadnu vzácnu spoločensko-kultúrnu udalosť. Vopred ďakujeme.

X                                        X                                                     X

Spolok slovenských spisovateľov udelil toto významné ocenenie za celoživotné dielo našej spisovateľke Viere Benkovej s prihliadnutím na jedinečnú básnickú tvorbu a zásluhy o rozvoj slovenskej krajanskej literatúry v Srbsku. Miroslav Bielik pri odovzdávaní ceny okrem iného povedal: „Máme tú česť oceniť celoživotné a životné dielo, iste otvorené, pani Viery Benkovej, s tým že prichádzame po jubileu, ale je to nadčasové, lebo aj dielo pani Benkovej má tú hodnotu, ktorá pretrváva a ktorá pretrvá. Tobôž keď to dielo nie je uzatvorené. Stále sa nádejáme nového a nového vydania a nových a nových reflexií na základe bohatej poetickej tvorby, jej životných skúseností, aj vízií. Aj vízií, ktoré ona vie precízne pomenovať aj vo vzťahu k mladým autorom. Čiže, tu sa snúbi pamäť s tou víziou, ako ďalej v literatúre v budúcich desaťročiach. Je to aj istá taká predikácia, ktorá preniká z jej diela."

Cena za celoživotné dielo, ktorou Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy vyznamenal Vieru Benkovú, je istým uznaním aj tvorby Slovákov mimo materskej krajiny, keďže do jednej roviny zaradil autorov zo Slovenska a mimo neho. No, je to predovšetkým osobitným a vysokým ohodnotením celoživotného diela Viery Benkovej, ktorá sa pri preberaní ceny poďakovala a poznamenala, že ju to aj zaväzuje. Také uznanie jej v roku 2015 udelilo aj Združenie spisovateľov Srbska, takže záväzok je dvojnásobný: aj voči srbskému a tiež slovenskému čitateľovi.

Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik túto svoju návštevu Vojvodiny využil aj na stretnutie v Novom Sade s predsedom Matice srbskej Draganom Stanićom, s ktorým na základe minuloročnej dohody priprávajú spoločnú antológiu súčasných slovenských a srbských básnikov, v slovenčine a srbčine. Tá by mala vyjsť do belehradského knižného veľtrhu a potom by mala byť prezentovaná aj na bratislavskej Bibliotéke.

M. Bielik sa zúčastnil tiež na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade, kde predstavili aj jeho dve nové vydania v srbskom jazyku. V minulom roku Slovenské vydavateľské centrum v preklade Martina Prebudilu a v redakcii Miroslava Demáka mu vydalo výber z jeho básnickej tvorby Mostovi u nepoznato a Zdenka Valentová Belićová sa pustila do výberu a do prekladu jeho románových noviel, z jeho monografickej knihy Kaleidoskopis, z ktorej vybrala také časti, ktoré sú cielené aj na čitateľa v Srbsku.

KATARÍNA PUCOVSKÁ – kulpin.net

FOTO: kULPIN.NET