VII. Pilíšska kavalkáda a šiškový festival v Mlynkoch

Slovenská samospráva v Mlynkoch usporiadala v sobotu 1. marca 2014 v poradí už VII. Pilíšsku kavalkádu a šiškový festival v Mlynkoch. Veľkolepé podujatie je z roka na rok obľúbenejšie, presiahlo rámec regiónu a našlo si stále miesto v kalendári celoštátnych podujatí podobného druhu. Cieľom hostiteľov akcie, o ktorú prejavujú záujem tisícky návštevníkov, je oživovanie fašiangových tradícií regiónu, ako aj to, aby sa u nich každý dobre cítil, bez ohľadu na vek, pohlavie či národnostnú príslušnosť.

Bohatý program sa začal o 10. hodine v miestom rímskokatolíckom kostole slovenskou slávnostnou svätou omšou. Hneď po omši v blízkom Kántorskom dome sa uskutočnilo otvorenie výstavy miestnych výtvarníkov inštalovanej pod názvom „Prišli sme, zostali sme a tvoríme”. Po pouličnom fašiangovom sprievode, v ktorom boli zastúpené pilíšske národnostné obce, sa rozbehlo celodňové podujatie v budove a vo vykurovanom stane na nádvorí Strediska pilíšskych Slovákov (nového Slovenského domu).

 

Reportáž a fotografie IMRICHA FUHLA (www.oslovma.hu) z podujatia v Mlynkoch:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/582/pod-pilisom-sa-zbiehali-slinky-na-siskovom-festivale-v-mlynkoch