Víkend Slovákov v Chorvátsku v znamení skvostných podujatí

Mesiac máj je pre slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátsku časom, keď sa naplno rozbiehajú kultúrne aktivity s významným spoločenským kontextom, potvrdzujúce agilný prístup Slovákov v rámci prezentácie ich pôvodnej autentickej kultúry vznikajúcej v tvorivom prístupe a žičlivých podmienkach, ktoré majú rôzne kultúrne a folklórne spolky, miestne organizácie Matice slovenskej v Chorvátsku ako aj samotný Zväz Slovákov v Chorvátsku zabezpečené aj vďaka dotáciám Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Už v piatok 10. mája 2013 sa v meste Požega koná večer od 18.00 h v miestnom gymnáziu vzácna, pre slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátsku doslova  historická udalosť. Slávnostným symbolickým otvorením hodiny slovenčiny tu po prvýkrát v dejinách Slovákov v Chorvátsku začne regulárna a systematická fakultatívna výučba slovenského jazyka a literatúry na vôbec prvej strednej škole v Chorvátsku. Je symbolické, že premiéra slovenčiny sa koná práve počas akadémie Dňa Gymnázia Požega a vyvrcholenia Európskeho týždňa – Dní Európy. Na slávnostnom otvorení sa na Gymnáziu v Požege zúčastní delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj zástupcovia rezortov školstva Slovenskej republiky a Chorvátska.

V sobotu 11. mája 2013 sa v Kultúrnom dome Slovákov a Chorvátov v Miljovciach koná tradičná sviatosť slova s názvom Slovenčina moja – literárno-recitátorská prehliadka krátkych divadelných scénok žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk v chorvátskych školách. Prehliadku, na ktorej sa zúčastňuje okolo 150 žiakov zo 14 škôl, organizuje Zväz Slovákov v Chorvátsku, Základná škola Nova Bukovica a Matica slovenská Miljovce. V rámci prehliadky žiackej tvorivosti organizátori predstavia aj zbierku básní a prózy žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk, s názvom Kvapky X.

Rovnako v sobotu 11. mája ako aj v nedeľu 12. mája sa v Markovaci Našički konajú slávnosti hneď troch okrúhlych výročí – 20. výročie vzniku Matice slovenskej Markovac, 40. výročie jubilea Slovenského kultúrneho umeleckého súboru SKUU Franjo Strapač a 90. výročia Hasičského zboru Markovac Našički.

Slovákom v Chorvátsku už iba želáme k vskutku bohatému kultúrno-spoločenskému víkendu pohodovú atmosféru, aj v kontexte nových zážitkov a stretnutí.